Mikro Smart Grid – bezpłatne szkolenia i doradztwo

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

sotronikLOGA

Szkolenia z zakresu mikro smart grid skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z branży przemysłowej z terenu całej Polski.
smartGrid

Oferujemy bezpłatne weekendowe szkolenia oraz doradztwo wdrożeniowe dla:
•    mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z branży przemysłowej (PKD, sekcja: B i C) z terenu całej Polski.
•  Przedsiębiorstw, które wykorzystują Odnawialne źródła energii w bieżącej działalności i/lub chcą stworzyć mikro elektrownie oparta na Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych
•    Pracowników w/w przedsiębiorstw, którzy związani są bezpośrednio z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w przedsiębiorstwie lub mający w przyszłości taką pracę wykonywać
Korzyści z udziału w projekcie:
•    Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia ekoinnowacyjnych  inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ISE)
•    Nabycie kompetencji w zakresie zarządzania i wykorzystania ISE poprzez udział w specjalistycznym szkoleniu
•    Poprawa świadomości ekologicznej i ekoinnowacyjnej przedsiębiorstwa
•    Uzyskanie kompleksowego wsparcia doradczego:
ETAP 1. (przed rozpoczęciem szkolenia):
Diagnoza i analiza potrzeb przedsiębiorstw z branży przemysłowej w zakresie wdrożenia ekoinnowacyjnych Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych (Mikro Smart Grid)
Zakres diagnozy i analizy :
1. Niezależna ocena poszczególnych składników otoczenia i zasobów zainstalowanych OZE w przedsiębiorstwie, a następnie  ich syntetyzacja,
2. Analiza ilości wytworzonej energii z OZE w przedsiębiorstwie
3. Możliwości rozwoju ekoinnowacyjnego przedsiębiorstwa
ETAP 2. (po zakończeniu szkolenia):
Plan wdrożenia w przedsiębiorstwie Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych (Mikro Smard Grid)
Zakres planu wdrożenia:
- Opracowanie planu inwestycji niezbędnych do optymalnego wykorzystania rozproszonych źródeł energii,
- Zaprojektowanie ISE - Mikro Smart Grid dla potrzeb przedsiębiorstwa
-  Wskazanie przyszłych działań zmierzających do samodzielności energetycznej przedsiębiorstwa (wskazanie wymiernych wskaźników ekonomicznych)
Dodatkowe formy wsparcia dla uczestników:
- Wyżywienie w trakcie szkoleń
- Materiały szkoleniowe
- Dostęp do specjalistycznego sprzętu i urządzeń w zakresie OZE
- Praca w grupach 3 - osobowych podczas warsztatów praktycznych
- Nocleg dla osób dojeżdżających powyżej 50 km od miejsca realizacji szkoleń
PROGRAM SZKOLENIA
Szkolenia trwają 48 godzin i odbywają się w trybie weekendowym.
1. Zajęcia teoretyczne (32h, 4 dni)
- Technologie mikro/małych rozproszonych instalacji OZE oraz ich integracja/mikrosieci  
2. Warsztaty praktyczne (16h, 2 dni)
- Funkcjonowaniem mikro elektrowni wykorzystującej technologii Mikro Smard Grid (8h)
- Zarządzanie siecią Mikro Smard Grid (8h)
Warunki ukończenia szkolenia:
- Frekwencja na poziomie 80%
- Zdanie egzaminu wewnętrznego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zakresie wykorzystania i zarządzania ISE typu Mikro Smart Grid
DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA ORAZ PANIE
Więcej informacji na temat:
- terminów i miejsc organizacji szkoleń
- zasad i kryteriów rekrutacji
- szczegółowego programu szkoleń w biurze projektu:
Sotronic Sp. z o.o.
32-083 Balice
ul. Przemysłowa 25
tel.  601 889 351
fax 12 425 6295
e-mail: smartgrid@sotronic.com.pl
oraz na stronie internetowej projektu:
smartgrid-sotronic.pl 

sotronic