Mikroblok grzewczo-energetyczny z silnikiem Stirlinga jest urządzeniem grzewczym wytwarzającym energię elektryczną. Jego moc jest dostosowana do zapotrzebowania na energię domów jedno- i wielorodzinnych. Szczególnie polecany do budynków o zapotrzebowaniu na ciepło > 20.000 kWh / rok oraz zapotrzebowaniu na energię elektryczną > 3.000 kWh / rok.

 
Kompaktowe, stojące urządzenie kogeneracyjne Vitotwin 350-F pokrywa zapotrzebowanie na ciepło w budynku i nadają się idealnie do pokrywania podstawowego zapotrzebowania na energię elektryczną. W urządzeniu umieszczono silnik Stirlinga, gazowy kocioł kondensacyjny oraz 175-litrowy zasobnik buforowy wody grzewczej.
Silnik Stirlinga jest hermetycznie zamknięty, cichy i prawie bezobsługowy. Właściwości te umożliwiają instalację w pobliżu pomieszczeń mieszkalnych. Urządzenie pracuje szczególnie ekonomicznie przy rocznym zużyciu gazu wynoszącym co najmniej 20 000 kWh i zużyciu prądu przekraczającym 3 000 kWh rocznie. Biorąc pod uwagę modernizację odpowiada to zapotrzebowaniu przeciętnego domu jedno lub dwurodzinnego. Ponieważ podczas pracy stale wytwarzane jest ciepło, niezbędny jest zasobnik buforowy wody grzewczej.
W przypadku modernizacji Vitotwin stanowi prawdziwą alternatywę dla konwencjonalnych systemów grzewczych. W odróżnieniu od przestarzałego gazowego kotła grzewczego wytwarza on nie tylko ciepło, lecz dodatkowo również energię elektryczną na potrzeby własne. Dzięki zintegrowanemu gazowemu kotłowi kondensacyjnemu centrala kogeneracyjna jest samowystarczalnym urządzeniem wytwarzającym ciepło.
 
W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na ciepło niezbędną wydajność zapewnia gazowy moduł kondensacyjny. Za pomocą zegara sterującego, naciśnięcia przycisku w module zdalnego sterowania lub w gniazdku bezprzewodowym można indywidualnie włączać silnik Stirlinga. Umożliwia to zasilanie własną energią elektryczną w przypadku wysokiego zapotrzebowania na przykład do prania lub gotowania. Pralka lub kuchenka wykorzystuje samodzielnie wytworzoną energię elektryczną, co znacznie obniża rachunki za prąd.
Źródło: Viessmann