Konferencja „Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej”, która odbyła się 8 kwietnia w Katowicach stanowiła wprowadzenie do VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, organizowanego jak co roku przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, zaplanowanego na 7-9 maja.

Debata odbyła się pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a uroczystego otwarcia dokonali Jerzy Buzek – Poseł do PE, były Prezes Rady Ministrów i Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W Konferencji uczestniczyła Gabriela Lenartowicz – Prezes Zarządu Funduszu.

Pierwsza część konferencji odbyła się pod hasłem „Redukcja emisji a gospodarka. W poszukiwaniu równowagi”. W jej trakcie omawiano m.in. krajowe uwarunkowania i ograniczenia w osiągnięciu celów redukcyjnych oraz zagrożenia dla polskiej energetyki i przemysłu. Dyskutowano również nad tym, jak pogodzić niskoemisyjną energetykę i rozwój przemysłu.

Druga część konferencji poświęcona była innowacyjnym i niskoemisyjnym projektom w polskim przemyśle i energetyce. Omawiano między innymi możliwości rozwoju energetyki rozproszonej i prosumenckiej, pilotażową technologię podziemnego zgazowania węgla, inteligentne sieci dystrybucji energii. Rozmawiano również na temat wpływu zwiększania efektywności energetycznej na ograniczenie emisji.

Energetyka niskoemisyjna nie musi oznaczać energetyki niskowęglowej. – Chcemy żyć w czystym środowisku, ale niekoniecznie rezygnując z węgla – zaznaczył Jerzy Buzek. Przekonywał, że nie możemy skupiać się tylko na podnoszeniu efektywności technologii węglowych, ale elementem naszej wizji energetycznej jak najszybciej powinna się też stawać mikrogeneracja.

Bronisław Komorowski w wystąpieniu zamykającym przekonywał, że przez ostatnie 25 lat w Polsce nauczyliśmy się inaczej spoglądać na energetykę, przemysł, ochronę środowiska i redukcję emisji szkodliwych substancji. Zaznaczył również, że działania także ze strony Polski są podstawą przekształcenia unijnego podejścia do polityki energetycznej, a także ambitnych celów klimatycznych.
Źródło: WFOŚiGW