Podatek VAT

Instalacja systemów wolnostojących jest możliwa nie tylko na farmach fotowoltaicznych, ale również w przypadku przydomowych rozwiązań – mikroinstalacji do 50 kWp. Wzrost popularności instalacji na gruncie spowodował między innymi ujednolicenie stawki VAT niezależnie od lokalizacji instalacji.

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, była ukłonem w stronę prosumentów i ujednoliciła stawkę VAT z 23% do 8% dla urządzeń OZE montowanych poza budynkiem. To spowodowało, że inwestorzy bez obaw o wyższy podatek mogą postawić na instalację na gruncie.

Pozwolenia i decyzje środowiskowe

W przypadku przydomowych instalacji prosumenckich inwestorzy nie muszą się obawiać o konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgodnie z prawem budowlanym, pozwolenia na budowę nie wymaga montaż urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW. Takie instalacje są mikroinstalacjami w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ich montaż nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgody w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzeni lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego czy też decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Ponadto wytwarzanie energii elektrycznej w takich instalacjach nie wymaga uzyskania koncesji ani wpisu do Rejestru Małych Instalacji OZE prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Inwestorzy nie muszą się również obawiać konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. Ten obowiązek dotyczy instalacji fotowoltaicznych o powierzchni zabudowy większej niż 0,5 ha (500 arów) na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, a także o powierzchni większej niż 1 ha na pozostałych obszarach. Powierzchnia mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp zwykle nie przekracza powierzchni 3 arów.

Przyłączanie do sieci

Przyłączanie do sieci mikroinstalacji na gruncie, odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku inwestycji zlokalizowanych na dachach budynków. Przyłączanie odbywa się w trybie Zgłoszenia. Informacje o tym jak przebiega proces przyłączania do sieci znajdziesz TUTAJ 

Ogrodzenie instalacji

Ogrodzenie przydomowej instalacji fotowoltaicznej nie jest koniecznie. Jest to kwestia indywidualna, jednak często z punktu widzenia bezpieczeństwa warto o tym pomyśleć, szczególnie jeśli inwestor ma małe dzieci lub zwierzęta. Należy wtedy jednak pamiętać, by ogrodzenie nie przebiegało zbyt blisko instalacji, by nie powodować jej zacienienia.

Dobra wiadomość dla tych inwestorów, którzy nie mogą zainstalować fotowoltaiki na dachu! Mikroinstalacja na gruncie nie wymaga żadnych dodatkowych formalności!

Redakcja GLOBEnergia