Pod koniec 2017 roku, łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych w Polsce wyniosła 172,5 MWp. Jak szacuje SBF POLSKA PV, mikroinstalacje fotowoltaiczne w 2017 r. osiągnęły potencjał do rocznej produkcji ponad 163 GWh energii elektrycznej. Zapraszamy po szczegóły!

Mikroinstalacje fotowoltaiczne w liczbach

Tylko w 2017 roku, do sieci elektroenergetycznej przyłączonych zostało około 12 518 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Najwięcej, bo aż 4158 mikroinstalacji fotowoltaicznych zostało przyłączonych przez PGE. Tauron przyłączył do sieci 4096 systemów, Enea 1802, a Energa dokładnie 2223 mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Łącznie, w polskim systemie elektroenergetycznym pracuje już 27 310 mikroinstalacji fotowoltaicznych. O dynamice wzrostu mikroinstalacji świadczy fakt, że jeszcze w 2013 roku, w polskim systemie elektroenergetycznym pracowało 40 mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Rok 2013 2014 2015 2016 2017
Liczba mikroinstalacji PV 40 574 4 217 14 792 27 310

Wzrost liczby mikroinstalacji PV na przestrzeni 2013-2017r. Opracowanie: GLOBEnergia na podstawie raportu SBF POLSKA PV

Skumulowana liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych. Źródło: SBF POLSKA PV

W 2017 roku, łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych wzrosła o 81,3 MWp, osiągając poziom 172,5 MWp. Wzrost na poziomie 81,3 MWp ciągu jednego roku to najwyższy wzrost w historii polskiego rynku mikroinstalacji.

W 2015 roku, przyłączono łącznie około 22 MWp, czyli mniej niż w tym roku pojedynczy operator, jak Tauron, lub PGE. Dla porównania, w 2016 roku przyłączono prawie 65,6 MWp nowych mocy w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.

Rok 2013 2014 2015 2016 2017
Moc mikroinstalacji PV
[MWp]
0,2 2,8 50,7 91,2 172,5

Przyrost mocy mikroinstalacji PV na przestrzeni 2013-2017r. Opracowanie: GLOBEnergia na podstawie raportu SBF POLSKA PV

Jak podaje SBF POLSKA PV w najnowszym raporcie, mikroinstalacje fotowoltaiczne w 2017 r. osiągnęły potencjał do rocznej produkcji ponad 163 GWh energii elektrycznej.

Rok 2013 2014 2015 2016 2017
Potencjał do rocznej
produkcji energii [MWh]
189 2 646 47 912 86 184 163 010

Potencjał do produkcji energii z mikroinstalacji PV na przestrzeni 2013-2017r. Opracowanie: GLOBEnergia na podstawie raportu SBF POLSKA PV

Mikroinstalacje fotowoltaiczne w Polskim systemie elektroenergetycznym

Stowarzyszenie SBF POLSKA PV przeanalizowało udział rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce w całym polskim systemie elektroenergetycznym. Krajowe zużycie energii elektrycznej regularnie rośnie. W 2010 roku było ono na poziomie 156 TWh podczas gdy w 2017 roku wzrosło do 168,7 TWh.

Źródło: SBF POLSKA PV

Biorąc pod uwagę roczną produkcję energii elektrycznej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych, SBF POLSKA PV wnioskuje, że ich udział w pokryciu krajowego zapotrzebowanie na energię mógł osiągnąć poziom 0,1%. 

Przeanalizowano również udział mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym.

Źródło: SBF POLSKA PV

W ciągu ostatnich 5 lat, moc zainstalowana w polskim systemie elektroenergetycznym wzrosła z 38,4 GW do 43,3 GW. Pod koniec 2017 roku, moc mikroinstalacji fotowoltaicznych stanowiła zatem 0,4% systemu elektroenergetycznego.

Podsumowując, miniony rok można uznać za bardzo udany dla mikroinstalacji fotowoltaicznych! Warto zauważyć, że mikroinstalacje fotowoltaiczne są już widoczne w krajowym systemie energetycznym – ich udziału zarówno w mocy zainstalowanej jak i w produkcji energii nie trzeba już podawać w promilach, jak jeszcze kilka lat temu! Za dynamicznym wzrostem liczby i mocy mikroinstalacji zapewne stoją liczne programy dofinansowujące takie inwestycje.

Cieszą nas takie sukcesy, za którymi stoją konkretne liczby, jednak należy przyznać, że fotowoltaika w Polsce, w porównaniu do zachodnich sąsiadów wypada bardzo słabo. Dla porównania, tylko w grudniu, nasi zachodni sąsiedzi zamontowali ponad 376 MW w fotowoltaicznych systemach dachowych.

Źródło: SBF POLSKA PV

Redakcja GLOBEnergia