Mikrofalowniki to relatywnie rzadko stosowane rozwiązanie, obniżające negatywne skutki zacienieni instalacji. Przy tej niewątpliwej zalecie, dostępne na rynku rozwiązania należą do tych droższych.

Polski producent falowników fotowoltaicznych – firma Spirvent pracuje obecnie nad opracowaniem nowego urządzenia w wielu kwestiach przewyższającego możliwości konkurencyjnych rozwiązań. Przez właściwie dobraną architekturę oraz elementy elektroniczne planowane jest mocne zwiększenie niezawodności urządzenia zapewniając wieloletnią bezobsługowość. Duża moc znamionowa (500 W) gwarantuje kompatybilność z obecnymi i przyszłymi panelami fotowoltaicznymi (z roku na rok moc znamionowa paneli na daną jednostkę powierzchni wzrasta).

O co chodzi w projekcie?

Mikroinwerter jest to innowacyjne urządzenie energoelektroniczne umożliwiające przetwarzanie energii pozyskiwanej z jednego panelu fotowoltaicznego bezpośrednio do sieci energetycznej. Urządzenie to doskonale nadaje się dla posiadaczy dachów skomplikowanych – o nierównomiernych kształtach bądź o nierównomiernym zacienieniu. Wykorzystanie licznych mikroinwerterów pozwala doskonale zbilansować produkcję energii z każdego źródła z osobna. Dodatkowo natychmiastowe przetwarzanie prądu stałego na przemienny zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo instalacji (w razie zwarcia łuk elektryczny dla prądu przemiennego szybciej wygasa).

Schemat blokowy przedstawia miejsce Mikroinwertera w instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo przy pomocy strzałek zaznaczono kierunki przepływu energii elektrycznej.

 

Kierownikiem projektu jest Mariusz Jankowski.

Skąd pomysł na projekt?

Dzisiejsza technologia pozwala na opracowanie wysokosprawnych urządzeń na tyle zminiaturyzowany, iż zasadne jest zamontowanie ich na tyle pojedynczego panelu fotowoltaicznego nie zwiększając grubości jego elementów konstrukcyjnych. Dodatkowo takie rozwiązanie doskonale bilansuje produkcję energii pochodzącej z całego zestawu paneli fotowoltaicznych wchodzących w skład danej instalacji.

Etap prac i czas trwania projektu

W tej chwili zespół badawczy uruchamia urządzenia elektroniczne w warunkach laboratoryjnych. Sprawdzane są maksymalne parametry elektryczne i są one porównywane z wynikami pochodzącymi z symulacji komputerowych. Zaraz po tym etapie urządzenie będzie testowane w warunkach rzeczywistych.

Projekt rozpoczął się 1 listopada 2017 roku i kończy się 31 października 2018 r.

Spirvent Sp. z o.o.

Polski dostawca rozwiązań OZE