Orlen rozpoczął projekt zmierzający do instalowania na stacjach paliw koncernu turbin wiatrowych. To kolejny krok, obok montowanych już uprzednio mikroinstalacji fotowoltaicznych, w kierunku zwiększenia samowystarczalności energetycznej stacji paliw. Zainstalowana będzie eksperymentalna instalacja. W razie powodzenia może stać się ona początkiem większego projektu.

Reklama, która zasila stację

Zgodnie z założeniami turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu (VAWT)  i mocy w zakresie 20-40 kW ma jednocześnie stanowić funkcję „witacza”, masztu reklamowego. Celem projektu jest sprawdzenie potencjału nowatorskiego rozwiązania, łączącego źródło wytwarzania energii elektrycznej z istniejącymi lub zupełnie nowymi konstrukcjami. Instalacja pierwszej turbiny wiatrowej na wybranej stacji paliw została zaplanowana w 2018 r. Jeżeli pilotażowa konstrukcja okaże się atrakcyjna biznesowo, ma szansę zostać rozpropagowana na szerszą skalę,  stanowiąc element zaangażowania PKN ORLEN w rozwój energetyki w obszarze OZE.

Zmiana sposobu myślenia o turbinach wiatrowych

Większości ludzi „turbina wiatrowa” kojarzy się z ogromnym obiektem – takim, jakie widujemy na farmach wiatrowych na rozległych równinach. Warto zauważyć, że istnieją rozmaite typy turbin, przeznaczone do różnych rodzajów lokalizacji. Różnią się rozmiarami, konstrukcją i kształtem. Mikroturbiny to jedyny rodzaj instalacji wiatrowych, jaki może być bez przeszkód montowany na zabudowaniach i w przestrzeni miejskiej. W takiej lokalizacji zapewniają optymalne uzyski energii. Nie byłoby to możliwe w przypadku średnich i dużych turbin, gdyż zbyt duże zagęszczenie obiektów (domy, drzewa itp.) to większa szorstkość terenu. W takich warunkach duże turbiny nie mogą zapewnić żądanego uzysku. Mikroturbiny mogą mieć rozmaite zastosowania: być umieszczane na dachach domów, na blokach, na latarniach ulicznych, na billboardach reklamowych, na jachtach oraz łodziach. Dobrze współgrają w połączeniu z fotowoltaiką – w naszym klimacie obydwa źródła energii wzajemnie się uzupełniają. Zimą i jesienią jest więcej wiatru, natomiast wiosną i latem więcej słońca. Warto zwiększyć świadomość społeczną w kierunku możliwości zastosowań mikroturbin  – zarówno dla firm, jak również gospodarstw domowych. Działania Orlenu mogą być znaczącym krokiem w tym kierunku.

 

W kierunku samowystarczalności energetycznej

Turbina wiatrowa umożliwi częściowe pokrycie zapotrzebowania obiektów na energię elektryczną. Związane z typem turbiny uniezależnienie od kierunku wiatru oraz możliwość pracy nawet przy bardzo słabym wietrze pozwala na generowanie energii praktycznie przez cały rok. Konstrukcje o pionowej osi charakteryzują się cichą, niemal bezgłośną pracą. W związku z tym eksploatacja urządzenia nie wpłynie negatywnie na komfort otoczenia. Mikroturbiny tego typu są idealne do zastosowania w przestrzeni miejskiej oraz w innych „trudnych” lokalizacjach, gdzie w związku z zagęszczeniem budynków występuje duża szorstkość terenu i turbulencje powietrza.

Energia na miarę potrzeb

W ramach dywersyfikacji źródeł energii, Orlen wdrożył również mikroinstalacje (o mocy do 40 kWp) fotowoltaiczne na  starannie wybranych stacjach paliw, rozmieszczonych w całym kraju, co umożliwia weryfikację produktywności jednostek przy różnym poziomie nasłonecznienia. Z zainstalowanych 190 kWp uzyskano w pierwszych sześciu miesiącach blisko 80 MWh energii elektrycznej, zużytej niemal w całości na potrzeby własne stacji.

Energia elektryczna generowana ze światła słonecznego zasila część potrzeb własnych stacji przynosząc  efekt ekologiczny w postaci pozyskania czystego źródła prądu. Inną zaletą jest oszczędność poprzez ograniczenie zakupu energii z sieci. Panele fotowoltaiczne umieszczono na dachach i wiatach stacji paliw. Komponują się one z dotychczasową infrastrukturą obiektu. Ilości energii generowanej ze słońca, a także wielkość zredukowanej w ten sposób emisji, prezentowane są na zainstalowanych w pawilonach sklepowych monitorach.

Dalszy rozwój w kierunku OZE – magazynowanie energii

W celu zwiększenia energetycznej samowystarczalności stacji paliw, PKN ORLEN planuje również  budowę pilotażowej instalacji do magazynowania energii elektrycznej. Obecnie trwa proces zakupowego badania rynku, umożliwiający składanie ofert przez poszczególnych dostawców tego typu rozwiązań w celu wybrania najbardziej optymalnej. Zabudowa układu magazynowania energii elektrycznej stanowi kompleksowe rozwiązanie problemu nieprzewidywalności i stabilności jednostek wytwórczych OZE. Instalacja pilotażowej jednostki, wyposażonej w akumulatory energii pozwoli na oszacowanie potencjału wykorzystania magazynu do integracji OZE.

Źródło: materiały prasowe Orlen

Redakcja GLOBEnergia