Milion słonecznych dachów dla Polski

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

0803 milionDachow

Instalacja solarna (kolektory słoneczne) to zespół urządzeń, dzięki którym z energii słonecznej otrzymujemy w naszych domach ciepłą wodę.

0803 milionDachow2
Kolektory słoneczne – urządzenia absorbujące promieniowanie słoneczne i zamieniające ją w energię cieplną – można podzielić na: kolektory rurowe próżniowe, kolektory płaskie.
Kolektory słoneczne montowane są na: dachu budynku, ścianie lub w ogródku od strony południowej. W kotłowni zainstalowany jest wymiennik ciepła (zbiornik ciepłej wody). W skład układu wchodzi również zespół pompowy wraz z zabezpieczeniami, układ sterujący. Całość połączona jest dwoma rurkami miedzianymi, izolowanymi termicznie. Ciepła woda z wymiennika doprowadzana jest rurkami do istniejącej w budynku instalacji. Aby w pełni zaspokoić zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w domu jednorodzinnym (dla 3–5 osób), należy zainstalować: jeden kolektor z 30 rurami próżniowymi lub 3 kolektory płaskie najwyższej klasy produkowane przez renomowane firmy. Instalacja tak wykonana przystosowana jest do rozbudowy.
Odbioru tak wykonanej instalacji powinien dokonać inżynier nadzoru, który gwarantuje przyszłemu użytkownikowi bezpieczeństwo i niezawodność w/w urządzeń. Gwarancji na instalację udziela firma ją montująca. Gwarancję na urządzenia montowane w tej instalacji udziela ich producent lub dystrybutor. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny musi zapewnić na piśmie firma instalacyjna.

W Krakowie w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydzielono środki finansowe do zmiany instalacji ogrzewania na proekologiczne (instalacji odnawialnego źródła energii). Wielkość dofinansowania w/w instalacji w Krakowie wynosi 40% poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków związanych z w/w realizacją zadań. Wysokość dotacji nie może być wyższa niż 40000 zł.

Kolejną formą wspomagania finansowego m.in. instalacji solarnych w Krakowie jest dopłata do odsetek kredytu zaciągniętego na w/w instalację w Banku Ochrony Środowiska. Dopłaty tej dokonuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W efekcie odsetki, jakie płaci inwestor, to około 0,8% w skali roku. Niektóre firmy instalujące kolektory słoneczne w Krakowie same w imieniu inwestora przygotowują wnioski o dofinansowanie i kredyt. Ułatwia i upraszcza to zdecydowanie obieg dokumentów w przypadku inwestora.

0803 milionDachow3

W Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie uruchomiono nowoczesne laboratorium urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Kształci się w nim młodzież i studentów. Prowadzone są w nim również szkolenia dla przedstawicieli gmin, powiatów, inwestorów. Aby zapoznać się z efektami energetycznymi instalacji solarnych, zamontowano 4 różne typy kolektorów słonecznych (próżniowe, płaskie) i połączono je z wymiennikami o pojemności 300 litrów. Analizujemy pracę tych instalacji za pomocą m.in. mierników energii, które współpracują z systemami komputerowymi. W efekcie możemy stwierdzić, ile energii i w jakim czasie dostarczają poszczególne instalacji solarne. W praktyce uczeń odczytuje wielkość dostarczonej energii, ale równocześnie może dotknąć ręką rurkę i stwierdzić, która  z nich jest cieplejsza. Uczniowie i studenci uczą się montować te instalacje, absolwenci z lat ubiegłych zaś pracują już w firmach instalacyjnych, niektórzy nawet rozpoczęli własną działalność gospodarczą.

W efekcie podjetych działań można wnioskować, że potrafimy racjonalnie wykorzystać dobro, jakim jest energia słoneczna i zaproponowany program Milion słonecznych dachów, który zostanie zrealizowany dla dobra całego społeczeństwa. (…)
Ryszard Tytko