Wśród planów w budżecie Lublina na 2020 rok, pojawiła się pula miliona złotych na walkę ze smogiem. Jego mieszkańcy w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do 50% kosztów wymiany kopciucha!

Dotacje sposobem na walkę ze smogiem

Gdy pojawiają się dotacje, walka ze smogiem staje się dużo łatwiejsza. Kraków jest w tym momencie jedynym przykładem w Polsce, w którym udało się wyeliminować kopciuchy praktycznie całkowicie. Wymieniono ponad 40 000 palenisk, jednakże kroki do osiągnięcia tego celu były dość radykalne. Drugie miasto za Krakowem, pod względem liczby zlikwidowanych palenisk węglowych to Wrocław z liczbą 1 400 wymian.

Od 2013 r. w ramach programu walki ze smogiem Lublin przeznaczył ok. 3 mln zł na likwidację ponad 500 pieców i kotłów. W 2019 r. w Lublinie udało się zlikwidować 168 pieców i kotłów w ramach dofinansowania z Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Miasto podpisało 133 umowy z mieszkańcami na wymianę złej jakości źródła ciepła. W 2020 roku, do tej puli dołączą kolejne wymiany, bo Lublin przeznacza milion złotych na walkę ze smogiem.

Mieszkańcy Lublina będą mogli otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów wymiany kopciucha na inny, bardziej ekologiczny system ogrzewania, w tym na pompy ciepła, system hybrydowy, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, montaż ogrzewania gazowego, elektrycznego bądź olejowego.


Zapraszamy na XIII Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła!

Forum Pomp Ciepła to idealna okazja, by poznać nowe technologie i użyteczności czy sposoby sterowania i diagnostyki pomp ciepła. To idealne miejsce do analizy cen, rozmów o zmianach w prawie, czy o kolejnych wymaganiach dla instalatorów. To też przestrzeń do zadawania pytań i rozwiązywania problemów. Wstęp jest bezpłatny! Zarejestruj się już dziś.


Kto może ubiegać się o dotację?

O dofinansowanie w ramach Projektu, mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych oraz lokatorzy mieszkań komunalnych, którzy posiadają umowę najmu lokalu i którzy uzyskają zgodę ZNK na przeprowadzenie zmiany instalacji grzewczej.

Jak otrzymać wsparcie?

Podstawą wzięcia udziału w Programie jest złożenie odpowiedniego wniosku o udzielenie dotacji, a także m.in. harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz dokumentów potwierdzających tytuł prawny do budynku/lokalu (np. aktualny wypis z księgi wieczystej, kserokopia aktu notarialnego). Szczegółowe wytyczne znajdują się w regulaminie.

W przypadku budynku lub lokalu należącego do kilku właścicieli wniosek składa każdy ze współwłaścicieli lub jeden ze współwłaścicieli, dołączając jednocześnie odpowiednie dla tego celu pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych osób.

Kontrole jakości

W Lublinie prowadzone są także stałe kontrole w ramach Eko Patrolu, które prowadzi Straż Miejska. Od początku 2019 r. strażnicy przeprowadzili ponad 700 kontroli w zakresie spalania w piecach niedozwolonych substancji, jednocześnie edukując mieszkańców w zakresie prawidłowej techniki palenia w piecach.

Źródła: lublin112.pl, lublin.eu

Redakcja GLOBEnergia