14 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Rozporządzenie zostało powołane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Rozporządzenie

W dokumencie czytamy, iż Minister zarządził, że minimalna moc przyłączeniowa dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkiem użyteczności publicznej usytuowanym w gminie, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, stanowi iloczyn 20 proc. liczby wszystkich stanowisk postojowych związanych z tym budynkiem i wartości mocy 3,7 kW, jednak nie mniej niż 3,7 kW, chyba że z tym budynkiem nie są związane żadne stanowiska postojowe.

W kolejnym punkcie wskazano, że minimalna moc przyłączeniowa dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym w gminie, stanowi iloczyn 50 proc. liczby wszystkich stanowisk postojowych związanych z tym budynkiem i wartości mocy 3,7 kW, jednak nie mniej niż 3,7 kW, chyba że z tym budynkiem nie są związane żadne stanowiska postojowe. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Długo oczekiwane rozporządzenie

Joanna Makola, Kierownik Centrum Legislacyjnego PSPA, cytowana przez portal Ceo.com.pl, wyjaśnia, że obecne regulacje przewidują obowiązek zapewnienia mocy przyłączeniowej w nowych budynkach obu kategorii, pozwalającej na instalację punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW.

Celem nowych przepisów jest zabezpieczenie mocy umożliwiającej instalację punktów ładowania oraz stopniowe zwiększanie ich liczby, z uwzględnieniem potrzeb zaspokojenia bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną wynikającego z używania tych budynków. Rozporządzenie odnosi się jedynie do gmin, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, a więc nie obejmują swoim zakresem gmin o liczbie mieszkańców niższej niż 100 000.

Ekspert PSPA wyjaśnia, że przyjęcie rozporządzenia kończy długotrwały proces legislacyjny, który rozpoczął się w 2019 r. Podmioty realizujące inwestycje budowlane zyskują jasność co do reguł, na których mają opierać wyliczenie minimalnej mocy przyłączeniowej dla budynku na poczet mających w nim powstać punktów ładowania.

Aby uwzględnić także przepisy dla gmin liczących poniżej 100 tys. mieszkańców, niezbędne jest poszerzenie delegacji ustawowej zawartej w art. 12 ust. 2 tak, aby zakresem rozporządzenia objąć również budynki znajdujące się w gminach liczących poniżej 100 000 mieszkańców.

Rozwój infrastruktury ładowania kuleje

W Polsce jest już zarejestrowanych ponad 20 tys. samochodów z napędem elektrycznym. Niestety, jak wskazują eksperci, infrastruktura ładowania dla samochodów elektrycznych jest niewystarczająco rozwinięta. Na koniec kwartału 2021 r. w Polsce funkcjonowało 1 425 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (2 780 punktów). 33 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67 proc. – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Podobnie jak w lutym, w marcu uruchomiono 15 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (33 punkty).

Nieodpowiednio rozwinięta infrastruktura ładowania jest wciąż głównym czynnikiem odstraszającym klientów od kupna samochodów elektrycznych. Boston Consulting Group (BCG) szacuje, że w ciągu następnej dekady na całym świecie będzie potrzebnych 100 mln  dodatkowych punktów ładowania w skali światowej, aby dotrzymać kroku prognozowanemu rozwojowi pojazdów elektrycznych.

Źródło: Dziennik Ustaw, Ceo.com.pl

Redakcja GLOBEnergia