Spółki energetyczne pod nadzorem Ministra Energii!

 
Zgodnie z przyjętą przez Sejm 11 lutego br. nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw od dziś (1 kwietnia br.) Minister Energii będzie sprawował nadzór nad następującymi spółkami energetycznymi:
 
– Enea, 
– Energa, 
– Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica, 
– Polska Grupa Energetyczna 
– Tauron Polska Energia 
 
Nadzór obejmie też Towarzystwo Finansowe Silesia oraz spółki zależne. Minister Energii będzie również nadzorował: przedsiębiorstwa górnicze, z wyjątkiem Lubelskiego Węgla „Bogdanka”, spółki od nich zależne, CZW „Węglozbyt”, „Węglokoks” w Katowicach, Centralną Stację Ratownictwa Górniczego, a także ich spółki zależne oraz kopalnie soli w Bochni i Wieliczce.
 
 Ponadto w nowelizacji zapisano, że od 1 lipca 2016 r. nadzorem Ministra Energii będą objęte spółki paliwowe: Grupa LOTOS, PKN Orlen, Naftoport oraz Siarkopol Gdańsk.
 
 Nowe przepisy zakładają też, że Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej będzie wykonywać uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego oraz Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń.  
 
 Sejm uchwalił ustawę 11 lutego 2016 r. 25 lutego podpisał ją prezydent. Oprócz opisanych wyjątków nowe przepisy zaczęły obowiązywać 17 marca br.
 
Źródło: Ministerstwo Energii