Po zlikwidowaniu Ministerstwa Energii, Ministerstwo Aktywów Państwowych nadal się tworzy. Nie wszystkie funkcje są jeszcze przydzielone. Już wiadomo, że Minister Gryglas zajmie się morską energetyką wiatrową oraz przedsiębiorstwami wymagającymi interwencji, restrukturyzacji i naprawy, po to żeby uratować ich funkcjonowanie. Jak powiedział wicepremier Jacek Sasin w rozmowie z Radiem ZET, od dzisiaj ministerstwo zaczyna przejmować pracowników z innych resortów zajmujących się nadzorem nad spółkami Skarbu Państwa.

Morska energetyka wiatrowa w rękach Zbigniewa Gryglasa

Zbigniew Gryglas przez ponad dziesięć lat pracował w resortach gospodarczych m.in. jako Dyrektor Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Skarbu Państwa (m.in. sektor energetyczny). Był współautorem Programu Restrukturyzacji Sektora Elektroenergetycznego. Przewodniczył Radzie Nadzorczej Nafty Polskiej i Naftoport S.A. Był członkiem Rady Nadzorczej H. Cegielski Poznań S.A.

Teraz Minister Gryglas będzie zajmował się przedsiębiorstwami wymagającymi interwencji, restrukturyzacji i naprawy, po to żeby uratować ich funkcjonowanie. Będzie zajmować się też morską energetyką wiatrową.

Morska Energetyka Wiatrowa potrzebuje regulacji prawnych

Morska Energetyka Wiatrowa potrzebuje regulacji prawnych. Potrzeba wprowadzenia ustawy dotyczącej morskiej energetyki wiatrowej wynika choćby ze względu na farmy Polenergii planowane na 2025 rok.

Polenergia jako pierwszy i do tej pory jedyny podmiot w Polsce dysponuje dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi na budowę morskich farm wiatrowych. Jednakże aby realizacja przedsięwzięcia była możliwa, po pierwsze w 2020 roku muszą zostać uchwalone i zrealizowane zmiany regulacyjne dotyczące dedykowanego morskim farmom wiatrowym wsparcia, a po drugie musi zostać wprowadzony szereg technicznych i operacyjnych usprawnień w przepisach związanych z procesem uzyskiwania pozwoleń i przygotowywania projektu do budowy.

Projekt ustawy znalazł się pod okiem Rady Ministrów i trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych. Ustawa ma wejść w życie w I kwartale 2020 roku.

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejęło obowiązki Ministerstwa Energii.W tym momencie w Ministerstwie Aktywów Państwowych znajduje się 8 wiceministrów. Czy tak zostanie?

Docelowo ministerstwo zostanie jeszcze częściowo podzielone i odda część obowiązków Ministerstwu Klimatu.

Przejąłem Ministerstwo Energii, ale docelowo nie będzie częścią Ministerstwa Aktywów Państwowych. Dopóki nie ma ustawy o działach – energia jest u mnie. Ten obszar nadzoruje 2 wiceministrów, ale docelowo odejdą do Ministerstwa Klimatu – powiedział Jacek Sasin w rozmowie z Radiem ZET

W którym ministerstwie będzie zatem morska energetyka wiatrowa? Do zadań ministra Zbigniewa Gryglasa będzie należało zajmowanie się przedsiębiorstwami wymagającymi interwencji, restrukturyzacji i naprawy, po to żeby uratować ich funkcjonowanie. To raczej zadanie dla Ministerstwa Aktywów Państwowych. Co w takim razie z morską energetyką? W którym sektorze zostanie?

Opracowano na podstawie audycji Radia ZET

 

Redakcja GLOBEnergia