Odnawialne Źródła Energii stają się coraz bardziej popularne. Wzmożone zainteresowanie czystą energią w społeczeństwie spowodowało, że OZE interesują się także oszuści. Tym razem, pojawiają się w Internecie strony, które powołują się na Ministerstwo Energii lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na stronach umieszczane są kwestionariusze osobowe, które prawdopodobnie są próbą wyłudzenia danych. Ministerstwo nie rozpoczęło jeszcze żadnego naboru wniosków w programie Mój Prąd. Pojawiające się formularze są zatem próbą oszustwa.

Mój Prąd – podstawowe informacje

Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych, a więc do osób fizycznych, które są stroną umowy przyłączeniowej.

Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej (dotacja) nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych, jednak maksymalna kwota dotacji to 5 tys. zł.
W skład kosztów kwalifikowanych wchodzą koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”

Nabór wniosków

Ministerstwo Energii przypomniało, że nabór wniosków do programu Mój Prąd planowany jest na początek września 2019 roku.

Zainteresowanie czystą energią w społeczeństwie spowodowało, że OZE interesują się także oszuści. Nowy program rządowy, stał się pretekstem do wyłudzenia danych. Oszustwo było o tyle łatwiejsze, że Ministerstwo nie podało konkretnego terminu, w którym wnioski zaczną być zbierane. Wiadomo było tylko, że nabór rozpocznie się na przełomie sierpnia i września. Teraz termin przesunął się na początek września. W związku z tym wszelkie formularze, które pojawią się na stronach internetowych wcześniej, mogą być próbą oszustwa i wyłudzenia danych. Miejcie się na baczności.

Redakcja GLOBEnergia