Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii

Ministerstwo Energii w sierpniu 2017 roku ogłosiło konkurs dla klastrów energii (na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii). Do I Konkursu zgłoszono 115 wniosków z których 70 przeszło pozytywne pierwszy etap oceny formalnej i zakwalifikowało się do oceny merytorycznej. Podmioty uczestniczące w ocenie merytorycznej miały możliwość prezentacji w siedzibie Ministerstwa Energii koncepcji funkcjonowania i rozwoju swojego klastra. Najwyżej ocenione projekty otrzymały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

Wyróżnione inicjatywy

Ministerstwo Energii przyznało 33 Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii. 10 najlepszych otrzymało Certyfikat z wyróżnieniem. Miano Lidera w Konkursie przypadło Klastrowi Energii Zbiornika Czorsztyńskiego, który otrzymał maksymalną ilość punktów na etapie oceny merytorycznej.

Lista klastrów, które uzyskały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii

1. Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego – Lider

Certyfikaty z wyróżnieniem (lista alfabetyczna):

2. Białogardzki Klaster Energii
3. energyREGION Michałowo
4. Karkonoski Klaster Energetyczny
5. Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”
6. Klaster Energii Serce Podhala
7. Olecki Klaster odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej „ZIELONE OLECKO”
8. Siemiatycki Klaster Energii
9. Słupski Klaster Bioenergetyczny
10. Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej
Certyfikat (lista alfabetyczna)
11. Baligrodzki Klaster Energii Odnawialnej
12. Bezpieczna i czysta energia dla Sokołowa
13. Brenergia – Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego
14. Brzeski Klaster Energii Odnawialnej
15. Energetyczny Klaster Oławski EKO
16. Klaster Energia Dolina Zielawy
17. Klaster Energii „Powiatu Przysuskiego”
18. Klaster Energii Południowe Podlasie
19. Klaster Energii Zielony Pierścień Tarnowa
20. Klaster Mazurska Energia
21. Klaster OZE Grudziądz Obszar Zrównoważony Energetycznie
22. Konecki Klaster Energetyczny
23. Kwidzyński Klaster Energii
24. Południowo-Zachodni Klaster Energii
25. Przechlewski Klaster Energii
26. Ryterski Mikroklaster Energii Odnawialnej
27. Siedlecki Klaster Energii (Lider Gmina Kotuń)
28. Siedlecki Klaster Energii (Lider Miasto Siedlce)
29. Sochaczewski Klaster Energii
30. Tarnowski Klaster Energii
31. Wieniawski Klaster Energii Odnawialnej
32. Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica
33. Zielona Generacja Nowy Targ

Efektywne gospodarowanie surowcami i miejscowym potencjałem energetycznym wpływa na rozwój energetyki rozproszonej stanowiącej ważną formułę uzupełnienia dostaw energii na terenach słabiej zurbanizowanych. Miejscem dla rozwoju tych źródeł są dziś klastry energii — podkreślił w swoim wystąpieniu minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Co to są klastry energii?

klastry energii, biogazownia

Klastry energii to przestrzeń do rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej, szczególnie na obszarach wiejskich.

Są to cywilnoprawne porozumienia, w skład których mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu.

Klaster energii – krótka historia

Pierwszy klaster energii powstał 15 maja 2017 roku, pięć dolnośląskich gmin (Olszyna, Gryfów Śląski, Leśna, Siekierczyn i Lubań) powołało „Klaster Energii Odnawialnej Ziemi Łużyckiej”. Następnie, klaster założyło 10 innych dolnośląskich samorządów: Olszyna, Gryfów Śląski, Leśna, Siekierczyn, Lubań, a także Prusice, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Wołów i Żmigród. 2 czerwca 2017 roku Mirsk, Wleń, Lubomierz, Lwówek Śląski i Stara Kamienica powołały trzeci, Izerski Klaster Energii Odnawialnej.

Źródło: Ministerstwo Energii

Fot. główne: Krzysztof Tchórzewski, minister energii (Źródło: Ministerstwo Energii)

Redakcja GLOBEnergia