Kolejne 2 GW mocy z OZE – plan na najbliższe lata

Minister Tchórzewski obrazuje sektor energetyczny w Polsce jako bardzo silnie zmieniający się:
Polska energetyka stoi obecnie przed niezmiernie ważnym zadaniem sprostania wielu oczekiwaniom zarówno ze strony społecznej – obywateli, przedsiębiorców, jak również ekologów i wysokim wymogom Unii Europejskiej, co do emisyjności CO2 . Aby temu sprostać cały sektor energii podlega silnym procesom transformacji – przekonywał podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego.

Minister podkreślił, że dla ministerstwa najważniejszym priorytetem jest przede wszystkim zapewnienie pełnej niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju, bo bez tego konkurencyjny rozwój gospodarczy jest niemożliwy.

Zapowiadał m. in, że w ciągu najbliższych kilku lat moc energii elektrycznej zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii ma wzrosnąć o kolejne 2 GW. Podkreślał w wypowiedziach, że Polska nie chce i nie będzie odchodziła od OZE.

Aby było to możliwe, zapowiedział również wsparcie inwestycyjne:

Nasze działania jako ME, takie jak wprowadzenie rynku mocy, wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji, stymulowanie przez nas wzrostu na rynku odnawialnych źródeł energii czy poprawy efektywności energetycznej uwolnią dodatkowe strumienie inwestycyjne w sektorze wytwarzania energii. Będzie to zauważalne także w postaci impulsu rozwojowego w wymiarze całej polskiej gospodarki – ocenił minister Tchórzewski

Fotowoltaika uchroni przed blackoutem

Minister Tchórzewski podczas przemówienia powoływał się na analizy PSE, z których wynika, że w momencie szczytowego zapotrzebowania na energię, temperatury zewnętrzne są wysokie, zatem mniej energii można pozyskać z wiatru, bo najczęściej słabiej wtedy wieje. Podkreślił jednak, że da się zastąpić wiatr – fotowoltaiką.

Te dodatkowe 2 GW energii zainstalowanej w OZE ma przyczynić się do większego bezpieczeństwa dostaw prądu. Zdaniem ministra, to właśnie fotowoltaika, bardziej niż energetyka wiatrowa może wesprzeć energetykę konwencjonalną.

Lokalne klastry energii – podstawa gospodarki niskoemisyjnej?

Chcemy budować przyjazną środowisku gospodarkę nie zapominając o inwestycjach niezbędnych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski także w wymiarze lokalnym, np. poprzez wspieranie klastrów energii – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski.

Zdaniem ministra, dzięki konsekwencji i wsparciu finansowemu do 2022 roku ponad 300 gmin uzyska dostęp do ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny. Podkreślił ponadto, że bezpieczeństwo energetyczne powinno się budować również oddolnie, a więc w gminach czy na osiedlach tak, by ograniczać czynniki sprzyjające powstawaniu jakichkolwiek zagrożeń dostaw energii.

Źródło: Ministerstwo Energii

Redakcja GLOBEnergia