Ministerstwo Gospodarki zachęca do konsultacji projektu zmian w Ustawie o OZE. 

 
Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających wypłacenie wytwórcom energii z mikroinstalacji stałych cen zakupu (feed in tariff), a także rozwiązanie problemu tzw. luki inwestycyjnej to kluczowe propozycje zawarte w nowelizacji ustawy o OZE. Ministerstwo Gospodarki 15 maja 2015 r. skierowało projekt do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Uwagi można zgłaszać do 29 maja 2015 r. 
 
Opinie i uwagi do projektu nowelizacji ustawy prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: SekretariatDEO@mg.gov.pl oraz faksem na numer (22) 693 40 17.
 
Jedną z największych kontrowersji budzą sprawy związane z dofinansowaniem inwestycji prosumenckich, czyli tych najmniejszych. Cenę minimalną ustanowiono na 0,64 PLN/kWh. Jeżeli wytwórca energii w mikroinstalacji chce otrzymać wyższą cenę zakupu energii obowiązany jest przedłożyć wniosek z obliczeniem przewidywanych kosztów wytworzenia energii w mikroinstalacji.  Maksymalny koszt zakupu energii do 0,75 PLN/kWh
 
Źródło: Ministerstwo Gospodarki