Po tym jak Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii stało się prosumentem i postawiło na OZE, przyszedł czas na Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. I to nie będzie byle jaka inwestycja! Przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację budynku o powierzchni użytkowej aż 32 tys. m2. Dzięki termomodernizacji, wykorzystaniu pomp ciepła i trzem mikroinstalacjom PV, zużycie energii końcowej w ministerstwie zostanie zmniejszone o 16 246,48 GJ/rok, a tym samym oszczędność na poziomie 65%. Oprócz tego osiągnięty efekt ekologiczny pozwoli na uniknięcie 1 088,34 ton CO2 rocznie. Sama instalacja PV pozwoli na uniknięcie 86,05 ton CO2 na rok.

Podpisanie aneksu do umowy w sprawie dofinansowania przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz Prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego

 

Zakres termomodernizacji

Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju poprzez inwestycje infrastrukturalne, które pozwolą na zmniejszenie zużycia energii i osiągnięcie efektu ekologicznego i tym samym zmniejszenie emisji CO2. Inwestycja jest nie byle jaka bo powierzchnia użytkowa ministerstwa to aż 32 tys. m2.

W budynku zaplanowano:

  • modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej
  • docieplenie budynku, wymianę oświetlenia na LED
  • montaż paneli PV – trzech mikroinstalacji na dachu budynku, które pozwolą na wyprodukowanie około 110 000 kWh energii elektrycznej rocznie
  • zastąpienie wentylacji grawitacyjnej wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła w całym budynku
  • izolację rurociągów c.o.
  • montaż pomp ciepła
  • wymianę stolarki okiennej
  • wbudowanie nowych oraz wymianę istniejących drzwi na przeciwpożarowe
  • wprowadzenie systemu zarządzania energią elektryczną

Efekt ekologiczny

Przeprowadzenie inwestycji przyczyni się do znaczącego efektu ekologicznego. Zużycia energii końcowej zostanie zmniejszone o 16 246,48 GJ/rok, co da oszczędność energii na poziomie 65%. Trz mikroinstalacje fotowoltaiczne pozwolą zredukować emisję CO2 o ok. 86,05 ton CO2 rocznie, a łącznie całe przedsięwzięcie przyczyni się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 1 088,34 ton CO2/rok.

Cała modernizacja, w tym instalacja PV, to oszczędność zużycia energii cieplnej na poziomie ok. 797 380,99 zł i elektrycznej ok. 348 518,3 zł w skali roku. Zmniejszeniu ulegną też koszty eksploatacyjne.

Finansowanie

Źródłem dofinansowania projektu, który będzie realizowany do końca 2021 r., jest unijny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Wartość projektu to ponad 23,8 mln zł. Aneks do umowy w sprawie dofinansowania, został podpisany 13 listopada w resorcie inwestycji i rozwoju przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz Prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego.

Źródła: MIiR, NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia