Rośnie popularność pomp ciepła

PORT PC wyjaśnia, że głównym elementem, wpływającym na wzrosty sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/woda w 2020 r., jest większa dostępność, atrakcyjność oraz wzrost zaufania do tej technologii zarówno u użytkowników, jak i instalatorów. Niższe są także koszty zakupu tych urządzeń niż jeszcze np. trzy lata temu. Na popyt wpływa także rosnące zainteresowanie inwestorów bezemisyjnymi systemami grzewczymi. Właściciele domów wymieniających źródło ciepła stawiają na technologie grzewcze, które nie tylko ograniczą emisję szkodliwych substancji do powietrza, ale będą w miarę wygodne w użytkowaniu. Obecnie można ubiegać się o dofinansowanie instalacji pompy ciepła w programie Czyste Powietrze. Wnioskodawca może uzyskać wsparcie demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Temat pomp ciepła pojawia się szczególnie w dyskusji o dekarbonizacji ogrzewnictwa w budownictwie mieszkalnym w Polsce i w Unii Europejskiej. Według ekspertów w ciągu kilku lat synergia mikroinstalacji OZE (w szczególności fotowoltaicznej) i pompy ciepła może zapewnić rozwój budownictwa efektywnego energetycznie. Rynek pomp ciepła, pomimo że dopiero zaczyna się rozwijać, jest już w obszarze zainteresowań polskiego rządu. 12 kwietnia podpisano list intencyjny dotyczący utworzenia Hubu Naukowo-Technologiczno-Biznesowego, który ma powstać w Miękini w województwie małopolskim, z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Instytutu Zrównoważonej Energii „Miękinia” oraz Gminy Krzeszowice. Główną, rozwijaną technologią będą pompy ciepła. Pytamy Ministerstwo Klimatu i Środowiska o plany dotyczące wsparcia tej technologii.

Pompy ciepła wpisują się w ekologiczne trendy, ale mają pewne ograniczenia

Resort w odpowiedzi na pytania GLOBEnergia.pl podkreśla, że pompy ciepła są bardzo ważnym elementem zaspokajania potrzeb ogrzewania lub chłodzenia, który charakteryzuje się dużym udziałem energii odnawialnej. Jako źródła niskoemisyjne pompy ciepła wpisują się w ekologiczne trendy. – Na pewno stosowanie pomp ciepła na obszarach bez sieci dystrybucyjnej ciepła systemowego, będzie w znakomity sposób wpływało na zmniejszanie niskiej emisji – wskazuje resort.

Jak zauważa MKiŚ, pompy ciepła mają jednak pewne ograniczenia. Przede wszystkim potrzebują do napędu energii elektrycznej, co przy korzystaniu z energii elektrycznej z systemu dystrybucyjnego nie pozwala na uznanie pompy ciepła w stu procentach za odnawialne źródło energii. W przypadku próby zastosowania ich w systemach ciepłowniczych, problemem jest niska temperatura czynnika roboczego możliwa do osiągnięcia przez źródła tego typu. W związku z tym, żeby zastosować pompy ciepła w systemie ciepłowniczym, należy obniżyć temperaturę zasilającą w rurociągu, co wiąże się również z koniecznością dostosowania instalacji odbiorczej. Resort dodaje, że drugą możliwością jest instalacja pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z dedykowanych instalacji odnawialnych źródeł energii w węzłach ciepłowniczych i u odbiorców ciepła, minimalizując w ten sposób udział wykorzystanej energii elektrycznej z systemu dystrybucyjnego – pochodzącej w dużej części z paliw kopalnych – w dostawach ciepła lub chłodu do budynków.

Pożądane instalacje hybrydowe

Pompy ciepła znajdują coraz popularniejsze zastosowanie w domach jednorodzinnych – informuje MKiŚ. Ich udział i znaczenie w pokrywaniu potrzeb cieplnych z odnawialnych źródeł energii będzie nadal rosło. Ze względu na niezbędność przy ich wykorzystaniu energii elektrycznej, należy dążyć do rozwoju instalacji hybrydowych, które łączą pompy ciepła i panele fotowoltaiczne, bowiem z perspektywy wymogów regulacyjnych pompa ciepła w przypadku jej zasilania z sieci elektroenergetycznej nie może być w pełni uznana za odnawialne źródło energii, ze względu na emisyjność paliw stosowanych do produkcji energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym. Resort wskazuje więc, że najlepsze efekty będą osiągane w przypadku montażu pomp ciepła ze stabilnym dolnym źródłem, cieplejszym od powietrza – np. ścieków w oczyszczalni lub zbiorników/cieków wodnych, które współpracując z siecią ciepłowniczą zasilaną z innych źródeł ciepła, tworzyć będą system hybrydowy.

– Główną zaletą pomp ciepła jest wysoka efektywność pracy. Pompy ciepła powinny być pierwszym wyborem dla nowego budownictwa jednorodzinnego, zwłaszcza w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi, co będzie pozytywnie oddziaływać na wzrost udziału prosumentów energii – wyjaśnia MKiŚ.

Trwają prace nad wsparciem dla pomp ciepła

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje redakcję, że obecnie pracuje nad formami wsparcia dla pomp ciepła, jednak na tym etapie nie może przekazać konkretów, poza ogólnymi możliwościami dofinansowania pomp ciepła z istniejących programów – np. Czyste Powietrze. – W stosownym czasie zakomunikujemy o formach wsparcia i wskażemy programy, z których będzie można skorzystać – podkreśla biuro prasowe.

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom