Ministerstwo Klimatu o rozbudowie instalacji PV: dotychczasowi prosumenci pozostaną w systemie opustów

Do Redakcji Globenergia cały czas napływają pytania o rozbudowę istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Prosumenci obawiają się, że jeśli po 1. kwietnia 2022 roku rozbudują istniejącą instalację PV, stracą możliwość rozliczania w systemie opustów. O rozbudowę mikroinstalacji PV zapytaliśmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które potwierdziło, że dotychczasowi prosumenci pozostaną w systemie opustów. Powinni jednak pamiętać o jednej rzeczy.

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia

Od kwietnia 2022 roku zaczną obowiązywać zapisy nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zamiast systemu opustów, nowi prosumenci będą się rozliczali w oparciu o zakup i sprzedaż energii, czyli w systemie net-billingu. Energia elektryczna wprowadzona przez prosumenta do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą zobowiązanym lub wybranym, według jej wartości rynkowej, w ramach tzw. depozytu prosumenckiego, czyli konta prosumenckiego prowadzonego przez sprzedawcę energii. Wartość energii będzie określana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej na rynku dnia następnego. W praktyce, energia sprzedawana przez prosumenta będzie dużo tańsza, niż ta kupowana. 

Nowelizacja dotyczy nowych prosumentów, którzy nie zdążą zgłosić instalacji przed 31.03.2022 r. W zapisach ustawy nie ma jednak informacji, co stanie się z osobami, które zdecydują się na rozbudowę instalacji. To martwi naszych Czytelników, którzy kierują do naszej Redakcji liczne pytania o rozbudowę instalacji PV. O kwestie rozbudowy zapytaliśmy u źródła. 

Ministerstwo Klimatu potwierdza - dotychczasowi prosumenci pozostaną w systemie opustów

Zapytaliśmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czy rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej po 1 kwietnia 2022 roku będzie wiązała się z rezygnacją z systemu opustów i przejściem na net-billing. Okazuje się, że NIE, a wynika to z praw nabytych.

Dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy znajdą się w systemie do czasu wejścia w życie nowych przepisów  - przed 1 kwietnia 2022 r., mają zagwarantowane prawa nabyte. Będą mogli korzystać z systemu opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia mocy w instalacji PV i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej 1 kWh. - komentuje przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska

MKiŚ potwierdza, że w związku z gwarancją praw nabytych, rozbudowa instalacji nie będzie wiązała się ze zmianą systemu rozliczeń.

W przypadku rozbudowy istniejącej przed 1 kwietnia 2022 r. instalacji fotowoltaicznej, obowiązującym dla prosumenta systemem rozliczeń jest system opustów.

odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu potwierdziło również dla Redakcji, że nowe regulacje nie wprowadzają obowiązku dla obecnych prosumentów, korzystających już z systemu opustów, do przekazywania oświadczeń w sprawie dalszego funkcjonowania na tych zasadach.

Założeniem jest uwzględnienie praw nabytych prosumentów, aby mogli oni nadal korzystać z dotychczasowych rozliczeń bez składania dodatkowych oświadczeń. - komentuje Ministerstwo

Pamiętaj o zgłoszeniu rozbudowy mikroinstalacji!

Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło, że rozbudowa instalacji PV nie będzie wiązała się ze zmianą systemu rozliczeń. MKiŚ zwróciło jednak uwagę, że przy rozbudowie instalacji należy pamiętać o pewnym obowiązku. Na wytwórcy energii elektrycznej ciąży obowiązek zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci. 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwórca (prosument), którego mikroinstalacja jest podłączona do sieci operatora sieci dystrybucyjnej ma obowiązek poinformować operatora o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji w terminie 14 dni od dnia dokonanej zmiany. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą w wysokości 1.000 zł (art. 168 pkt 23 w zw. z art. 170 ust. 7 pkt 2 ustawy). - podkreśla przedstawiciel MKiŚ

Rozbudowa a Operatorzy

O rozbudowę instalacji fotowoltaicznej zapytaliśmy również Operatorów. Zarówno Energa, jak i Tauron potwierdziły dla Redakcji, że rozbudowa istniejącej instalacji PV po 1. kwietnia 2022 roku, nie będzie wiązała się ze zmianą systemu rozliczeń na net-billing.

Zobacz również