Mirowski: Ścieżka bankowa działa bez zarzutu, skorzystało już kilkadziesiąt osób

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

6 lipca 2021 roku ruszyła ścieżka bankowa w programie Czyste Powietrze, czyli nabór wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska były pierwszymi bankami, które rozpoczęły akcję kredytową. Pożyczki wyniosą w sumie do 100 tys. zł. W latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków do 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem. Co ciekawe, ścieżka bankowa przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki tym gwarancjom banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Nasza redakcja pyta NFOŚiGW o popularność ścieżki bankowej po miesiącu od jej uruchomienia. Fundusz wyjaśnia w odpowiedzi dla GLOBEnergia.pl, że nowa ścieżka w programie Czyste Powietrze udostępniona 6 lipca w formie kredytu połączonego z dotacją na częściowa spłatę kapitału tego kredytu, ma duży potencjał.

- W pierwszym miesiącu dostępności nowego produktu na rynku, który nazywamy Kredytem Czyste Powietrze, skorzystało kilkadziesiąt osób, ale liczymy na to, że zainteresowanie dotacjami na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego będzie większe z miesiąca na miesiąc, wraz z rozszerzaniem listy banków uruchamiających tzw. „ścieżkę bankową” - wskazuje Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Kolejne banki stoją w blokach startowych

W okresie od 6 lipca 2021 roku do 6 sierpnia 2021 roku wpłynęły 64 wnioski. Przedstawiciel NFOŚiGW dodaje, że obecnie Kredyt Czyste Powietrze dostępny jest w dwóch bankach (Bank Ochrony Środowiska oraz Alior i partnerzy banku).

- Ale kolejne banki stają już w „blokach startowych”, żeby ruszyć ze swoimi produktami. Trwają testy informatyczne i po ich pomyślnym zakończeniu, w najbliższych tygodniach spodziewamy się uruchomienia ścieżki bankowej w kolejnych bankach. Przypominam, że banki, które przystąpiły do programu (podpisały stosowne porozumienie) i mają otwartą drogę do współpracy – poza BOŚ i Aliorem – to: BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze oraz Banki Spółdzielcze SGB - tłumaczy Mirowski.

Ścieżka bankowa bez zarzutów, jest zainteresowanie interfejsem API-GWD

Dodaje, że z obserwacji Narodowego Funduszu wynika, że ścieżka bankowa w dwóch pierwszych bankach działa bez zarzutu, ale jeśli pojawią się jakieś trudności, to będzie je rozwiązywać na bieżąco.

- Tymczasem pod koniec lipca uruchomiliśmy interfejs programistyczny API-GWD. To kolejny – obok ścieżki bankowej – kanał dystrybucji wniosku o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Przygotowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozwiązanie umożliwia udostępnianie elektronicznej wersji wniosku przez partnerów programu na ich stronach internetowych. Są już pierwsi zainteresowani tym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że zachęcimy w ten sposób również innych potencjalnych partnerów do skorzystania z API-GWD, które jest kolejnym narzędziem upowszechniającym nasz program  i sprawiającym, że dostępność uzyskania dofinansowania w ramach programu będzie jeszcze większa - wyjaśnia Paweł Mirowski w komentarzu dla GLOBenergia.pl.

NFOŚiGW wskazał dla zainteresowanych 5 kroków do Kredytu Czyste Powietrze:

  1. W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.
  2.  Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).
  3.  Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
  4.  W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.
  5.  Wfośigw wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, czyli bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Redakcja: Patrycja Rapacka

Zobacz również