Mój Prąd 3.0 przewidywany w lipcu 2021 r.

Posłanka Agnieszka Pomaska wystosowała interpelację w sprawie programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Zwróciła się także z pytaniami dotyczącymi kolejnej edycji programu Mój Prąd. W imieniu MKiŚ odpowiedział podsekretarz stanu Adam Guibourgé-Czetwertyński.

– Uruchomienie trzeciego naboru wniosków w ramach programu priorytetowego Mój prąd planowane jest na dzień 01.07.2021 r. Obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwają prace uzgodnieniowe w zakresie dotyczącym programu priorytetowego Mój Prąd, w tym przewidywanej wysokości dofinansowania – informuje przedstawiciel MKiŚ z odpowiedzi z dnia 23 lutego br.

Dodaje, że wszelkie informacje szczegółowe niezbędne do ubiegania się o środki znajdą się w regulaminie naboru.

Pojawiają się pierwsze informacje dot. trzeciej edycji

Niedawno nasza redakcja informowała na łamach Globenergia.pl, że na stronie NFOŚiGW pojawiła się także informacja, iż planowana data rozpoczęcia naboru wniosków do Programu Mój Prąd to 1.07.2021 r. O to, czy trzeci nabór do programu Mój Prąd faktycznie zostanie uruchomiony w lipcu 2021 r. zapytaliśmy Rzecznik NFOŚiGW – Donatę Bieniecką-Popardowską. Wskazała, że podane terminy na stronie WWW są orientacyjne/planowane, czyli oficjalnie NFOŚiGW będzie potwierdzać daty naboru w komunikatach przed ogłoszeniem tych naborów.

Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW, był jednym z gości XIV Ogólnopolskiego FORUM POMP CIEPŁA I TECHNOLOGII GRZEWCZEJ. Przedstawiciel Narodowego Funduszu odniósł się także do pytań dotyczących programu Mój Prąd. Michalski zapewnił, że wnioskodawcy, który złożyli odpowiednie dokumenty w terminie w ramach drugiego naboru, z pewnością otrzymają dofinansowanie do własnego źródła energii. Wskazał, że najprawdopodobniej dotacje na mikroinstalacje fotowoltaiczne w ramach kolejnej edycji Mój Prąd będą dostępne także dla osób, którzy zrealizowali projekt między naborami, jednak podkreślił, że nie jest to ostateczna informacja.

Z pewnością kolejna edycja będzie rozszerzona o możliwość dofinansowania inwestycji w rozwiązania, mające zwiększyć autokonsumpcję energii w gospodarstwach domowych jak ładowarki elektryczne czy przydomowe magazyny energii. Decydenci podczas konferencji prasowych wskazywali także na dofinansowanie systemów zarządzania energią elektryczną. w domu.

MKiŚ w odpowiedzi na jedną z interpelacji informuje, że w trzeciej edycji z pewnością beneficjentem mogą być osoby fizyczne, forma dofinansowania będzie dotacja, zostanie utrzymana prosta i przyjazna użytkownikowi formy wnioskowania.

Mój Prąd i rozwój fotowoltaiki w Polsce

Mój Prąd to program priorytetowy NFOŚiGW, stanowiący unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej. Jest wskazywany jako jeden z głównych powodów dynamicznego rozwoju mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. W efekcie przydomowe instalacje zdominowały moce zainstalowane w fotowoltaice w naszym kraju. Według stanu na 1 lutego 2021 r. moc zainstalowana w energetyce słonecznej w KSE wyniosła 4088,9 MW.

Na koniec 2020 r. w Polsce było już ponad 450 tys. prosumentów. Według informacji Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej, w 2020 r. przyłączono około 320 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dla porównania, w 2019 r. przyłączono ok. 106 tysięcy mikroinstalacji. Dynamiczny wzrost rodzi wyzwania dla operatorów sieci dystrybucyjnych, którzy coraz częściej wskazują na potrzebę inwestycji i modernizacji sieci. Przedstawiciele MKiŚ informowali podczas ostatnich konferencji, że obecnie prowadzone są rozmowy z przedstawicielami OSD odnośnie przyszłości rozwoju OZE  w Polsce.

Redakcja GLOBEnergia