Jak wynika z danych GUS zawartych w raporcie „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013” wydatki na oświatę w latach wydatki jednostek samorządu terytorialnego na oświatę ogółem wzrosły o 86,6%.

Dotyczy to nie tylko kwestii samej edukacji, ale również utrzymania budynków szkolnych, które ze względu na wiek często są drogie w utrzymaniu. W tym wypadku zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do nauki wiąże się ze znacznymi kosztami, których samorządy nie są w stanie ponosić. Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwala utrzymać odpowiedni standard i jednocześnie zmniejszyć rachunki za energię – jest nim efektywność energetyczna.

W Polsce jak i w Unii Europejskiej coraz więcej uwagi przywiązuje się do kwestii ekologii oraz zmniejszenia zużycia energii. W latach 2014 – 2020, Unia europejska przeznaczy 6% swojego budżetu na poprawę efektywności energetycznej budynków. W porównaniu z poprzednią perspektywą finansową, gdzie takich środków nie było wcale, jest to znaczący procent. Co więcej, z danych ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu ECO-Miasto wynika, że 90% samorządów uważa wydatki na zaopatrzenie w wodę i energię budynków, którymi zarządzają, za zbyt duże. Wskazuje to na dodatkowy problemem oświaty, który jest dziś do rozwiązania. Ostatnie doniesienia o złożeniu przez koncerny energetyczne wniosków do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o podwyżkę cen energii pokazuje, że koszty mogą jeszcze wzrosnąć. Rozwiązaniem tych problemów są inwestycje w efektywność energetyczną budynków szkolnych, która przyniesie nawet 30% oszczędności na energii i ogrzewaniu dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań.
Co zyska szkoła, a co uczniowie?
Skuteczność nauki w znacznym stopniu zależy od warunków w jakich odbywają się zajęcia lekcyjne. Kluczowym elementem zapewnienia optymalnych warunków dla edukacji jest odpowiednie oświetlenie i wentylacja. Często oświetlenie jest zbytnio lub niewystarczająco intensywne, dlatego powinno być włączane i wyłączane zależnie od dostępności naturalnego oświetlenia i obecności uczniów. Klasy to także zamknięte przestrzenie, w których przebywa wiele osób jednocześnie, dlatego powinna być zapewniona wystarczająca wymiana powietrza, która może być sterowana i zarządzana zależnie od liczby osób w klasach i określonego harmonogramu.

Szczególnym miejscem pod względem zapewnienia komfortu uczniom oraz zużycia energii jest sala gimnastyczna. Warto wiedzieć, że w salach, w których znajdują się prysznice wilgoć powinna być odpowiednia odprowadzana. Podobnie jak w klasach, na sali konieczna jest odpowiednia wentylacja oraz oświetlenie, co służy również kwestiom bezpieczeństwa. Podobnie oświetlenie i wentylacja ma kluczowe znaczenie w bibliotece. Jak wynika z badań firmy Schneider Electric oszczędności tylko w samej bibliotece mogą wynieść 20%. Kluczem do osiągnięcia tych rezultatów jest pomiar zużycia i zarządzania energią elektryczną, który pozwala sprawdzać ile dana szkoła zużywa energii oraz w których miejscach pojawiają się największe strat – mówi Jacek Łukszewski, Prezes Schneider Electric.

Jak sfinansować efektywność energetyczną?
Finansowanie efektywności energetycznej jest dziś możliwe przy pomocy środków unijnych pochodzących m.in. z programu Infrastruktura i Środowisko. Jednym z łatwiejszych sposobów jest udział w konkursie ECO-Miasto, organizowanym przez Ambasadę Francji przy udziale firmy Schneider Electric. W ramach konkursu nagradzane są miasta realizujące działania w zakresie zrównoważonego rozwoju w trzech kategoriach:
– mobilność zrównoważona,
– efektywność energetyczna budynków oraz
– gospodarka odpadami.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 września 2014 roku, a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi jesienią na uroczystej gali w Ambasadzie Francji.

Dla zwycięskiej gminy/miasta Schneider Electric ufundował dodatkową nagrodę. Jedna ze szkół otrzyma projekt systemu sterownia oświetleniem i ogrzewaniem SmartStruxure™ Lite nazwa oraz wyposażona zostanie w urządzenia tego systemu. Jednocześnie po modernizacji budynku i wykonaniu przez szkołę instalacji tego systemu, Schneider Electric zapewni wsparcie inżynierskie potrzebne do prawidłowego uruchomienia systemu.
Więcej o konkursie na stronie www.eco-miasto.pl
Źródło: Schneider Electric