Mobilna instalacja fotowoltaiczna przeznaczona dla rolników! Czy będzie to przełom w rolnictwie?

Potrzeba pozyskiwania kolejnych gruntów pod farmy fotowoltaiczne oraz utrzymania zbiorów na stałym poziomie przyczyniły się do powstania idei agrofotowoltaiki. Idea ta polega na stosowaniu specjalnych konstrukcji fotowoltaicznych, które można montować nad uprawami rolnymi - np. w sadach, lub plantacjach. Stosowanie takich konstrukcji pozwala nie tylko na produkcję energii elektrycznej ze słońca, ale także zbiory produktów rolnych. Fotowoltaika nad uprawami może również stanowić zadaszenie, które może uchronić rośliny przed szkodliwym działaniem wiatru, deszczu, gradu, czy upałów. Agrofotowoltaika nie jest jeszcze powszechna, jednakże już w najbliższej przyszłości może się to zmienić, za sprawą innowacyjnych rozwiązań, takich jak mobilne instalacje fotowoltaiczne.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Mobilna instalacja fotowoltaiczna

Grupa holenderskich firm i instytucji badawczych stworzyła mobilną instalację agrofotowoltaiczną. Rozwiązanie jest w tym momencie testowane przez instytut badawczy i rolników. Zdaniem autorów rozwiązania, mobilny system agrofotowoltaiczny ma poprawić jakość gleby i bioróżnorodność pól uprawnych. Holenderskie konsorcjum do tej pory skonstruowało dwa prototypy. Pierwszy z nich nosi nazwę H2arvester. Agroinstalacja została wdrożona na polu buraków cukrowych w Oude-Tonge w południowej Holandii.

Drugi z prototypów jest testowany w Lelystad, na farmie badawczej Uniwersytetu Wageningen. Jak wskazują badacze, oba systemy będą działać przez rok. W ramach testów sprawdzany będzie wpływ na plony i jakość gleby. Pomysłodawcy tego rozwiązania chcą wykazać brak strat w produkcji rolnej.

Komercjalizacja rozwiązania

W budowę mobilnej instalacji fotowoltaicznej zainwestował m.in. lokalny rolnik z Oude-Tonge, który przeznaczył 166 tys. euro w system składający się z czterech mobilnych systemów solarnych. Każdy z nich jest wyposażony w 168 paneli słonecznych. Jak wskazuje rolnik z Oude-Tonge, jest to projekt pilotażowy i wymaga dalszego rozwoju. Ponadto dodaje, że budowa rozwiązania na masową skalę przyczyni się do obniżenia kosztów jego produkcji.

Mobilna instalacja agrofotowoltaiczna.
Mobilna instalacja agrofotowoltaiczna.
Źródło: pv-magazine.com, h2arvester.

Każda z mobilnych instalacji ma wymiary 12×6 m. Instalacja jest w stanie poruszać się w tempie równym 10 metrów na godzinę. Pomysłodawcy wskazują, że w czasie żniw mobilny zestaw może być przesunięty na bok. Według twórców systemu, urządzenie powinno objąć objąć do 10 proc. pola uprawnego, co sprawiłoby, że nie straciłoby ono w ten sposób swojego rolniczego przeznaczenia. Zaprojektowane konstrukcje to ruchome połacie modułów fotowoltaicznych, zmontowane na lekkich stelażach, które są wsparte na kołach.

Produkcja zielonego wodoru

System może być połączony z elektrolizerem wytwarzającym wodór, który następnie mógłby zostać wykorzystany jako ekologiczne paliwo do zastosowań rolniczych. Z drugiej storny ciepło odpadowe pochodzące z wytwarzania wodoru może również być wykorzystywane do suszenia upraw, takich jak owies lub siano. Jak wskazuje Robert Jacobs, specjalista ds. energii w L'orèl Consultancy rozwiązanie to zapewnia autonomiczną instalację produkcyjną i pozwala uniknąć przeciążenia sieci elektroenergetycznej.

Projekt jest częścią Programu H2GO, czyli innowacyjnego programu wspierającego połączenie energii elektrycznej i zielonego wodoru. Partnerami projektów są m.in. Kitepower, Npk design, L'orèl Consultancy, Rho, Accenda i TU Delft.

Zobacz również