TAURON jest uczestnikiem konsorcjum, które przez trzy lata za 2,4 mln euro będzie realizować innowacyjny projekt MOBISTYLE.

 
Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie klientów do efektywnego korzystania z energii elektrycznej i cieplnej, podniesienie świadomości oraz zmiana złych nawyków w gospodarowaniu energią. W przedsięwzięcie, oprócz TAURON Polska Energia, zaangażują się TAURON Dystrybucja i TAURON Sprzedaż.
 
Projekt MOBISTYLE – którego pełna nazwa brzmi „Motywowanie użytkowników końcowych do zmiany zachowania przez zaangażowanie narzędzi ICT i usług informacyjnych dotyczy wykorzystania energii, środowiska wewnętrznego, zdrowia i stylu życia” – dotyczy rozwoju technologii i modeli biznesowych związanych z proaktywnym wykorzystaniem przez klientów energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Jego celem jest zmiana zachowania klientów poprzez podniesienie ich świadomości przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.
 
– Projekt w części, za którą odpowiedzialny jest TAURON, ma wykorzystywać infrastrukturę stworzoną w ramach obecnie realizowanej inicjatywy AMI+ Wrocław (Smart City Wrocław). W przedsięwzięcie zaangażuje się kilka podmiotów z naszej Grupy. Efekty zostaną wykorzystane przy opracowywaniu nowych lub ulepszonych produktów na bazie inteligentnego opomiarowania, oferowanych przez TAURON – wyjaśnia Jarosław Broda.
 
Całkowity budżet projektu wynosi 2,4 mln euro. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w 70 proc. Projekt będzie realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest holenderska spółka Huygen Installatie. Efekty będą testowane w pięciu krajach. Czas realizacji inicjatywy to 36 miesięcy.
 
MOBISTYLE będzie już drugim, po ICP4Life, projektem realizowanym przez TAURON Polska Energia z udziałem funduszy z programu Horyzont 2020. Dofinansowanie unijne otrzymała także inicjatywa TAURON Wydobycie realizowana wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa w ramach programu RFCS. Projekt CEReS ma na celu wprowadzenie wielu usprawnień technologicznych w celu zmniejszenia ryzyka związanego z produkowanymi odpadami pogórniczymi.
 
Źródło: Tauron