W Rządowym Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu, dzięki któremu zostanie ustalona minimalna moc przyłączeniowa dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Projekt jest zgodny z ustawą o elektromobilności.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi znajduje się aktualnie w fazie konsultacji publicznych.

Potrzeba wprowadzenia rozporządzenia

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawa nałożyła obowiązek zapewniania mocy przyłączeniowej, dzięki której stanowiska postojowe w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będą mogły zostać wyposażone w stanowiska postojowe o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW. W związku z tym, pojawiła się potrzeba określenia sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej.

Według OSR, rozporządzenie pozwoli wesprzeć techniczny aspekt rozwoju elektromobilności w Polsce i usunąć problem niewystarczającej liczby miejsc ładowania samochodów elektrycznych.

Dzięki rozporządzeniu, zainteresowane podmioty będą mogły wyposażyć stanowiska postojowe w punkty ładowania bez konieczności kosztownej przebudowy instalacji w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Proponowane rozwiązania

Proponowane rozwiązanie dla budynków użyteczności określa minimalną moc przyłączeniową jako iloczyn 20% planowanej liczby stanowisk postojowych i wartości mocy 3,7 kW.

Przykład: budynek użyteczności publicznej + 10 miejsc postojowych

20% z 10 = 2

2 x 3,7 kW = 7,4 kW

Minimalna moc przyłączeniowa dla budynku użyteczności publicznej posiadającego 10 miejsc postojowych wyniesie 7,4 kW.

Proponowane rozwiązanie dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowi iloczyn 50% planowanej liczby stanowisk postojowych i wartości mocy 3,7 kW.

Przykład: budynek mieszkalny wielorodzinny + 10 miejsc postojowych

50% z 10 = 5

5 x 3,7 kW = 18,5 kW

Minimalna moc przyłączeniowa dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego posiadającego 10 miejsc postojowych wyniesie 18,5 kW.

Na kogo wpłynie rozporządzenie?

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie wpływać na przedsiębiorców – inwestorów budowlanych, ponieważ nakłada obowiązek zapewnienia w nowo projektowanych oraz budowanych inwestycjach budowlanych odpowiedniej mocy przyłączeniowej.

Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie?

Aktualnie rozporządzenie znajduje się w fazie konsultacji publicznych. Wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Redakcja GLOBEnergia