Według danych udostępnionych przez operatorów sieci dystrybucyjnych 3661,7 MW oznacza wzrost na poziomie 7 proc. w porównaniu do listopada 2020 r. Mając na uwadze dane z 1 grudnia, jest to także wzrost o 181,8 proc. w porównaniu do grudnia 2019 r.

Słoneczna rewolucja postępuje

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia 2020 r. informowaliśmy, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne zaktualizowały liczniki i według stanu na 1.11.2020 r. moc zainstalowana w fotowoltaice wyniosła 3420,379 MW. Gdyby wziąć pod uwagę wynik z 1.10.2020 r., taka wartość oznaczałaby, że w samym październiku zainstalowano 738 MW.  Wobec danych na 1 grudnia 2020 r., przyrosty w sektorze fotowoltaiki przedstawiają się następująco:

  • W listopadzie 2020 r.  zainstalowano 241,32 MW 
  • Od początku 2020 r. do 1 grudnia przybyło 2 362,1 MW ( 1.01.2020 r. moc wyniosła 1299,6 MW)

Za taki duży przyrost mocy  odpowiada realizacja projektów aukcyjnych, ale przede wszystkim sektor mikroinstalacji fotowoltaicznych, który jeszcze do początku grudnia był napędzany finansowo programem Mój Prąd.

Co z Moim Prąd?

Na wzrost popularności mikroinstalacji fotowoltaicznych miał niewątpliwy wpływ program rządowy Mój Prąd, który był przeprowadzony dotychczas w dwóch edycja, ostatnia zakończyła się z dniem 7 grudnia br. Obecnie trwają analizy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące przyszłego kształtu kolejnej, trzeciej edycji programu. Według zapowiedzi przedstawicieli MKiŚ, program będzie uruchomiony w 2021 r., najprawdopodobniej w pierwszym półroczu, w formule rozszerzonej o możliwości zainstalowania np. ładowarek do samochodów elektrycznych czy przydomowych magazynów energii.

Trwa dalsza rejestracja wniosków, które wpłynęły do NFOŚiGW. Donata Bieniecka-Popardowska z Narodowego Funduszu poinformowała naszą redakcję, że na dzień 14 stycznia 2021 r. stan wniosków zarejestrowanych w systemie wyniósł 265 655, przy czym 30 482 przypada na pierwszą edycję programu Mój Prąd, a 235 173 – na drugą. NFOŚiGW zaznaczył, że do zarejestrowania zostały pojedyncze wnioski, które nie wpłyną znacząco na ostateczną liczbę złożonych wniosków. Aplikacje będą rozpatrywane szacunkowo do I połowy 2021 r.

Dowiedz się więcej o polskim rynku PV

Zaprezentowany przez SBF POLSKA PV raport “Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych w Polsce I połowa ‘20” przedstawia stan polskiego rynku fotowoltaicznego w pierwszej połowie 2020 roku. Raport został wykonany przez SBF POLSKA PV, na podstawie danych uzyskanych z operatorów sieci dystrybucyjnych oraz w oparciu o dane dystrybutorów urządzeń fotowoltaicznych. Przedstawione opracowanie zawiera również prognozy związane z rozwojem rynku PV w Polsce do końca 2020 roku. W przygotowaniu jest również raport obejmujący dane za cały 2020 rok.

Cały raport możesz pobrać TUTAJ!

Redakcja GLOBEnergia