Według danych opublikowanych przez Agencję Rynku Energii, łączna moc zainstalowana w sektorze OZE wyniosła 12 490 MW (koniec 2020 r.). W fotowoltaice zainstalowano w sumie 3 960 MW. Jest to drugie źródło energii, zaraz po energetyce wiatrowej, dominujące w zasobach OZE w Polsce.

– W tej chwili w fotowoltaice mamy zainstalowane ok. 4 GW mocy, a zakontraktowane w ramach aukcji ponad 3,2 GW. W ciągu 2-2,5 roku osiągniemy poziom co najmniej 7-8 GW, czyli więcej niż zakładaliśmy do 2030 r. – powiedział Zyska cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Wiceminister klimatu i środowiska jak i eksperci wskazują, że cele dla OZE założone na 2030 r. w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. mogą być osiągnięte wcześniej.

PEP 2040 i fotowoltaika

Przypomnijmy, że 2 lutego 2021 r. Rada Ministrów na posiedzeniu przyjęła uchwałę dotyczącą PEP 2040. Dokument jest mapą drogową rozwoju sektora energetycznego w Polsce. Głównymi filarami polskiej transformacji energetycznej jest sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny oraz dobra jakość powietrza.

Zeroemisyjny system energetyczny to kierunek długoterminowy. Zmniejszenie emisyjności sektora energetycznego będzie możliwe poprzez wdrożenie energetyki jądrowej i energetyki wiatrowej na morzu, zwiększenie roli energetyki rozproszonej i obywatelskiej przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego poprzez przejściowe stosowanie technologii energetycznej opartych m.in. na paliwach gazowych.

PEP 2040 zakłada, że nastąpi istotny wzrost mocy zainstalowanych w fotowoltaice do ok. 5-7 GW w 2030 r. i ok. 10-16 GW w 2040 r. Przewidywany jest wzrost udziału OZE we wszystkich sektorach i technologiach. W 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 proc. i nie mniej niż 32 proc. w elektroenergetyce (głównie energetyka wiatrowa i fotowoltaika)

Trzecia edycja Mój Prąd

Rozwój fotowoltaiki w Polsce w ostatnich latach był głównie napędzany przez mikroinstalacje fotowoltaiczne. W Polsce jest już ponad 450 tys. prosumentów (według danych na koniec 2020 r.). Branża w tym momencie oczekuje kolejnej edycji programu pomocowego Mój Prąd, który najprawdopodobniej będzie uruchomiony w pierwszej połowie 2021 r.

Podczas jednej z debat EEC Trends Online Ireneusz Zyska potwierdził, że resort pracuje nad trzecią edycją programu Mój Prąd. Kolejny nabór wniosków może być uruchomiony jeszcze do końca pierwszej połowy 2021 r.

– Pracujemy nad tym, żeby ten program był kontynuowany, w trochę zmienionych warunkach. Czekamy też na możliwość zbudowania dużego budżetu tego programu, tak aby nie były to działania pozorne – na to potrzeba trochę czasu – mówi Zyska cytowany przez Polską Agencję Prasową.

XII Forum SOLAR+ – zapraszamy na otwarcie sezonu fotowoltaicznego 2021

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska weźmie udział w XII Forum SOLAR+, wydarzeniu poświęconym w pełni branży fotowoltaicznej i zagadnieniom magazynowania energii. Przedstawiciel rządu opowie o perspektywach rozwoju branży fotowoltaicznej w Polsce.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Redakcja GLOBEnergia