Marzec zakończył się dla sektora fotowoltaiki w Polsce mocą zainstalowaną na poziomie 4469,9 MW. Według ostatniego komunikatu PSE, 1 lutego 2021 r. moc zainstalowana w energetyce słonecznej w KSE wyniosła dokładnie 4088,9 MW. Oznacza to, że w ciągu dwóch miesięcy moc w tym segmencie wzrosła o 9,3 proc., co odpowiada 381 MW.

 

W Polsce zainstalowanych jest już 13 GW mocy w OZE

Pojawił się także raport Agencji Rynku Energii (ARE) dotyczący rynku energii elektrycznej w marcu 2021 r. Moc zainstalowana we wszystkich źródłach wytwórczych w Polsce na koniec marca wyniosła 51 704,5 MW, z czego elektrownie cieplne konwencjonalne stanowiły 37 222,8 MW, OZE – 13 068,8 MW. W porównaniu do 2020 r. oznacza to wzrost o 8,10 proc. W przypadku OZE moc zainstalowana zwiększyła się o 31,51 proc. (z poziomu 9 937 MW w marcu 2020 r.

Największym źródłem OZE w Polsce jest energetyka wiatrowa, która sięga już 6 461,6 MW. Na kolejnych miejscach uplasowała się fotowoltaika (4 475,1 MW), elektrownie wodne (972,7 MW), elektrownie na biomasę (907,6 MW) oraz elektrownie biogazowe ( 251,8 MW). Największe przyrosty odnotowano w przypadku energetyki słonecznej, które w skali roku sięgnęły wzrost poziomu 134,1 proc. (z poziomu 1 911,2 MW w marcu 2020 r.)

Produkcja energii elektrycznej

W marcu 2021 r. wyprodukowano w Polsce łącznie 14 669,1 GWh energii, czyli o 7,4 proc. więcej, niż w analogicznym okresie 2020 r. Elektrownie konwencjonalne wyprodukowały 11 995,8 GWh (81,7 proc.), natomiast instalacje OZE 2 614,5 GWh (17,82 proc.)

Najwięcej energii wśród źródeł OZE wyprodukowały elektrownie wiatrowe (1456,1 GWh). Na drugim miejscu znalazły się instalacje biomasowe (370,1 GWh), na trzecim elektrownie wodne (273,7 GWh). Fotowoltaika wyprodukowała 243,9 GWh, instalacje współspalania biomasy/biogazu 163,4 GWh, elektrownie biogazowe – 107,3 GWh.

Od początku roku do marca wszystkie instalacje wytwórcze wyprodukowały łącznie 44 727,2 GWh, z czego elektrownie konwencjonalne 37 429,7 GWh (83,6 proc.), a OZE – 7 079,8 GWh (15,82 proc.).

Ponad 500 tys. prosumentów

Według danych ARE na koniec marca 2021 r. w Polsce funkcjonowało 508 183 prosumentów energii odnawialnych, którzy produkowali energię elektryczną ze własnych instalacjach OZE o mocy zainstalowanej 3296 MW. W marcu prosumenci wprowadzili łącznie 153 597,1 MWh energii, natomiast w okresie styczeń-marzec 2021 r. wolumen ten wyniósł 244 249,1 MWh.

Najwięcej prosumentów w Polsce stanowią właściciele instalacji fotowoltaicznych, a ich liczba przekroczyła 507 972. Łączna moc zainstalowana w instalacjach wyniosła 3293,8 MW. W tym samym miesiącu wyprodukowali i wprowadzili do sieci 153 335,9 MWh energii, natomiast od początku 2021 r. łącznie 243 570,5 MWh.

Pod względem liczby instalacji daleko w tyle pozostają pozostali prosumenci. W Polsce działali także prosumenci posiadający elektrownie wiatrowe (77), wodne (63), hybrydowe (34), biomasowe (19) oraz biogazowe (18).

W samym marcu przybyło łącznie 24 878 prosumentów, a moc zainstalowana nowych instalacji wyniosła 279,10 MW.  W przypadku prosumentów PV przybyło ich 24 865, co odpowiada 218,60 łącznej mocy zainstalowanej.

Źródło: ARE

Redakcja GLOBEnergia