Według danych PSE czerwiec zakończył się dla sektora fotowoltaiki w Polsce mocą zainstalowaną na poziomie 5232 MW. Dla porównania kwiecień z mocą zainstalowaną sięgającą poziomu 4,7 GW. Oznacza to, że w ciągu dwóch miesięcy moc zainstalowana w tym segmencie energetyki wzrosła o 542 MW.

 

W Polsce zainstalowanych jest już 14 GW mocy w OZE

Według stanu na koniec czerwca 2021 roku łączna moc zainstalowana elektryczna w KSE wyniosła 52 737,7 MW. Elektrownie konwencjonalne stanowią 37 132,1 MW, natomiast OZE – 14 192,7 MW. Najwięcej mocy zainstalowanej znajduje się w energetyce wiatrowej (6 696,5 MW), drugim znaczącym źródłem jest fotowoltaika z 5 357 MW (dane Agencji Rynku Energii).

Wśród źródeł OZE najwięcej energii dostarczyła energetyka wiatrowa – 695 GWh (5 proc.), fotowoltaika – 633,3 GWh (4,62 proc.), jednostki biomasowe 384,3 GWh (2,80 proc.), elektrownie wodne 240,8 GWh (1,75 proc.), jednostki biogazowe – 92,2 GWh (0,67 proc.) oraz jednostki współspalania biomasy/biogazu – 147,1 GWh (1,07 proc.).

Ponad 600 tys. prosumentów w Polsce

Słoneczne moce w Polsce są zdominowane przez energetykę prosumencką (ok. 70 proc.). Według stanu na koniec czerwca 2021 roku w naszym kraju było już 602 250 prosumentów energii odnawialnej, którzy produkowali energię elektryczną we własnych instalacjach OZE o łącznej mocy zainstalowanej 3 982,5 MW. W czerwcu prosumenci wprowadzili do sieci łącznie 433 312,9 MWh energii, natomiast w okresie styczeń-czerwiec 2021 roku wolumen ten wyniósł 1 222 247,9 MWh.

Najwięcej prosumentów w Polsce stanowią właściciele instalacji fotowoltaicznych, a ich liczba wyniosła 602 021. Łączna moc zainstalowana w instalacjach wyniosła 3 980,0 MW. W tym samym miesiącu wyprodukowali i wprowadzili do sieci 433 020,6 MWh energii, natomiast od początku 2021 roku łącznie 1 220 725,6 MWh.

Pod względem liczby instalacji daleko w tyle pozostają inni prosumenci. W Polsce działało 72 prosumentów posiadających elektrownie wiatrowe, których łączna moc zainstalowana wyniosła 0,3 MW. W czerwcu wyprodukowali 8,2 MWh energii, w okresie od stycznia do czerwca – 30,5 MWh.

Na kolejnym miejscu uplasowali się prosumenci energii, którzy produkowali energię w instalacjach wodnych. Było ich łącznie 67, a łączna moc zainstalowana wyniosła 1,1 MW. W maju instalacje wygenerowały 172,4 MWh energii, w okresie styczeń-czerwiec 1 145,1 MWh. W Polsce funkcjonują także prosumenci produkujący energię w instalacjach hybrydowych (38), biomasowych (23) oraz biogazowych (29). Moc zainstalowana wyniosła odpowiednio 0,5 MW, 0,1 MW oraz 0,5 MW.

W samym czerwcu przybyło łącznie 35 296 prosumentów, a moc zainstalowana nowych instalacji wyniosła 539,55 MW. W przypadku prosumentów PV przybyło ich dokładnie 35 271, co odpowiada 361,93 MW łącznej mocy zainstalowanej.

Pomagają programy rządowe

Na wzrost popularności mikroinstalacji, w szczególności fotowoltaicznych, wpływają programy rządowe jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze, które zapewniają dofinansowanie do inwestycji w niezależne źródła energii dla gospodarstw domowych oraz wymianę starych kotłów na nowoczesne technologie grzewcze.

1 lipca ruszyła długo oczekiwana trzecia edycja programu Mój Prąd, w którym beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 3 tys. zł. Program potrwa do 22 grudnia lub do wyczerpania środków. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie będzie dofinansowania do magazynów ciepła/chłodu, ładowarek EV i inteligentnych systemów zarządzania energią. Dodatkowe elementy pojawią się w trzeciej edycji Mój Prąd. Przewidywane jest także wsparcie dla przydomowych magazynów energii, które ma sięgnąć do 50 proc. ceny urządzenia.

Źródło: ARE/PSE

Redakcja GLOBEnergia