Dane, podane przez URE na koniec 2014 roku pokazują, że moc zainstalowana w instalacjach opartych na OZE przekroczyła 6 GW, sięgając 6028,637 MW.

 
Tylko w 2014 roku zainstalowano ponad 517 MW. Jest to jednocześnie najgorszy wynik od wielu lat. Dla przykładu najlepszy od kilku lat rok 2012 to przyrost mocy o 1334 MW. 
W ubiegłym roku w przyrostach nowych mocy największy udział miały elektrownie wiatrowe. W 2014 roku zainstalowano 444,29 MW  w energetyce wiatrowej. Pod koniec 2015 roku moc zainstalowana w tej dziedzinie energetyki wyniosła 3833,8 MW. 
W energetyce wodnej zostało zainstalowanych 6,88 MW nowych mocy, a w sektorze biogazowym 21,37 MW. W ubiegłym roku moc zainstalowana z energetyce słonecznej osiągnęła poziom 21 MW, ponieważ zainstalowano w energetyce słonecznej 19,1 MW nowych mocy. 
 
Na podstawie analizy Rynku Dnia Następnego na TGE Można odnotować wzrost średniej ceny energii elektrycznej, w stosunku do roku 2013. Średnia cena na RDN w 2014 roku wzrosła o 18% w stosunku do roku 2013. W 2014 roku wynosiła 184,15 zł za MWh. 
W 2014 roku Polska importowała ponad 2,1 TWh energii, zapewne ze względu na wysokie ceny na DRN.   
 
Źródło: URE, WNP.pl, TGE