Polski operator systemu elektroenergetycznego PSE wskazały, że według stanu na 1 lutego 2021 r. moc zainstalowana w energetyce słonecznej w KSE wyniosła dokładnie 4088,9 MW.

PSE informowały wcześniej, że według stanu na 1 stycznia 2021 r. moc zainstalowana w fotowoltaice  w KSE wyniosła 3935,74 MW (na podstawie danych przekazanych do OSP). Oznacza to wzrost o 15 proc. między grudniem 2020 r. a styczniem 2021 r. Mając na uwadze dane według stanu na 1 lutego, moc zainstalowana w energetyce słonecznej wzrosła o 153,16 MW w ciągu zaledwie miesiąca.

Rekordowy 2020 r.

2020 r. okazał się absolutnie rekordowy dla polskiej fotowoltaiki. W ciągu roku zainstalowano około 2636 MW. Dla porównania, moc zainstalowana na koniec 2019 r. wyniosła 1299,6 MW, a w całym 2019 rok zainstalowano 828 MW, czyli ponad 3 razy mniej niż w 2020 r. Średnia miesięczna instalowana w 2020 r. wzrosła ponad 3-krotnie. W 2019 r. średnio w ciągu miesiąca instalowano 69 MW, a w 2020 r. 220 MW.

Co z programem Mój Prąd?

Na wzrost popularności mikroinstalacji fotowoltaicznych miał niewątpliwy wpływ program rządowy Mój Prąd, który był przeprowadzony dotychczas w dwóch edycjach, ostatnia zakończyła się z dniem 7 grudnia br. Obecnie trwają analizy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące przyszłego kształtu kolejnej, trzeciej edycji programu. Według zapowiedzi przedstawicieli MKiŚ, program będzie uruchomiony w 2021 r., najprawdopodobniej w pierwszym półroczu, w formule rozszerzonej o możliwości zainstalowania np. ładowarek do samochodów elektrycznych czy przydomowych magazynów energii.

Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, był jednym z gości XIV Ogólnopolskiego FORUM POMP CIEPŁA I TECHNOLOGII GRZEWCZEJ. Michalski potwierdził zapowiedzi, że NFOŚiGW planuje uruchomić kolejną edycję i obecnie trwają prace nad jego uruchomieniem. Z racji tego, że w drugiej edycji wpłynęło bardzo dużo wniosków, do tej pory trwa ich rozpatrywanie przez NFOŚiGW. Donata Bieniecka-Popardowska poinformowała naszą redakcję, że na dzień 14 stycznia 2021 r. stan wniosków zarejestrowanych w systemie wyniósł 265 655, przy czym 30 482 przypada na pierwszą edycję programu Mój Prąd, a 235 173 – na drugą. NFOŚiGW zaznaczył, że do zarejestrowania zostały pojedyncze wnioski, które nie wpłyną znacząco na ostateczną liczbę złożonych wniosków. Aplikacje będą rozpatrywane szacunkowo do I połowy 2021 r.

Michalski zapewnił, że wnioskodawcy, który złożyli odpowiednie dokumenty w terminie, z pewnością otrzymają dofinansowanie do własnego źródła energii.

Michalski w odpowiedzi na pytania słuchaczy Forum poinformował także, że najprawdopodobniej dotacje na mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu Mój Prąd będą dostępne dla tych, którzy zrealizowali projekt między naborami, jednak podkreślił, że nie jest to ostateczna informacja. Wprowadzenie rozwiązania zostanie potwierdzone w momencie ogłoszenia trzeciej edycji. Poinformował ponadto, że NFOŚIGW pracuje nad tym, aby była możliwość dofinansowania rozwiązań OZE w nowych budynkach.

 

 

Redakcja GLOBEnergia