Moc zainstalowana w Polsce

Według danych ARE stan mocy elektrycznej zainstalowanej w instalacjach wytwórczych na koniec lutego 2021 r. wyniósł dokładnie 52 036,7 MW. Elektrownie cieplne konwencjonalne stanowiły 72,6 proc. zainstalowanej mocy (37 798,3 MW), natomiast instalacje OZE – 24,6 proc. (12 825,4 MW). Największym źródłem OZE w Polsce pozostaje energetyka wiatrowa (6 451,5 MW), na kolejnym miejscu uplasowała się fotowoltaika (4 242,7 MW). Energetyka wodna stanowi 972,3 MW, elektrownie na biomasę 907,8 MW, natomiast elektrownie biogazowe 251,1 MW.

Największy przyrost w stosunku rok do roku osiągnęła fotowoltaika, która w 2020 r. na koniec lutego obejmowała jedynie 1 771,2 MW. W ciągu roku jej moc wzrosła o 139 proc.

Produkcja energii elektrycznej 2021 r.

W lutym br. instalacje wytwórcze wyprodukowały łącznie 14 171,6 GWh energii elektrycznej, co stanowi wzrost o 2,4 proc. Elektrownie konwencjonalne wyprodukowały 11 893,6 GWh (83,9 proc.), natomiast instalacje OZE – 2 216,4 GWh (15,6 proc.). Najwięcej energii wyprodukowały instalacje wiatrowe 1 319,2 GWh (9,3 proc.). Na kolejnych miejscach uplasowały się elektrownie biomasowe – 339 GWh (2,3 proc.), instalacje współspalania biomasy/biogazu – 140,5 GWh (0,99 proc.), fotowoltaika – 112,3 GWh (0,79 proc.) oraz elektrownie biogazowe – 90,4 GWh (0,63 proc.).

Największy przyrost produkcji energii elektrycznej rok do roku odnotowała energetyka słoneczna. W 2020 r. w analogicznym okresie wyprodukowała jedynie 47,6 GWh, w 2021 r. – 112,3 GWh. Jest wzrost o 135 proc.

Instalacje prosumenckie

Na koniec lutego br. w Polsce funkcjonowało 484 429 prosumentów energii odnawialnej, których łączna moc zainstalowana sięgnęła 3 052,2 MW. W lutym wyprodukowały w sumie 70 225,7 MWh energii elektrycznej, a od początku roku – 90 652,0 MWh.

Instalacje prosumenckie są zdominowane przez mikroinstalacje fotowoltaiczne. Na koniec lutego br. było ich w Polsce 484 223 o łącznej mocy 3 049,7 MW. Ponadto energię produkowały także 77 prosumenckie instalacje wiatrowe, 59 instalacji wodnych, 34 instalacje hybrydowe, 18 instalacji biogazowych oraz 18 biomasowych

W lutym przybyło w Polsce 14 654 prosumenckich instalacji OZE o łącznej mocy 185,98 MW. Nie bez zaskoczenia najwięcej zainstalowano mikroinstalacji fotowoltaicznych – 14 643 o łącznej mocy 130,84 MW.

Redakcja GLOBEnergia