BloombergNEF przewiduje różne scenariusze – konserwatywny i optymistyczny. W 2021 r. zostanie zainstalowanych 160-209 GW nowych mocy. W zależności od wybranego modelu, w 2022 r. przybędzie 162-221 GW mocy w fotowoltaice, 179-240 GW w 2023 r. Eksperci wskazują, że obecne wyzwania w dostawach szkła i polikrzemu nie przełożą się na przyrosty w energetyce słonecznej.

Wykres: BloombergNEF/PV Magazine

Analitycy spodziewają się rekordowych przyrostów w 2021 r., w porównaniu do lat ubiegłych. Kolejny przewidywany jest na 2023 r., co widać na powyższym wykresie. Dla porównania w 2020 i 2019 r. nowe moce w fotowoltaice osiągnęły odpowiednio 135 i 118 GW.

Wyzwania sektora fotowoltaicznego

Analitycy BloombergNEF wskazują, że wąskie gardła w dostawach szkła solarnego i polikrzemu raczej nie powstrzymają rozwoju rynku.

– Większość krajowych rynków energetyki słonecznej odnotuje wzrosty w 2021 r., szczególnie w Indiach, w których wiele projektów jest opóźnionych w realizacji, oraz w Chinach, które muszą osiągnąć wzrosty, aby utrzymać kurs neutralności klimatycznej w 2060 r. – wskazuje BloombergNEF.

Wąskie gardła sprzedażowe szkła i polikrzemu nie powinny wpłynąć na rozwój rynku w 2021 r. , ponieważ nowe instalacje z ich wykorzystaniem są uruchamiane w sposób systematyczny i stopniowy, aby sprostać silnemu popytowi.

– Na skutek oczekiwań związanych z nowymi możliwościami produkcji szkła, powinna pojawić się podaż na odpowiednim poziomie. Wpłynie na to pojawienie się nowych fabryk szkła i polikrzemu, chociaż w polikrzemowym łańcuchu dostaw będą wąskie gardła. Ceny surowca prawdopodobnie ustabilizują się w tym roku na poziomie około 12 dol./kg – wskazuje Bloomberg.

– Ze względu na duże moce dostępne w poszczególnych modułach spodziewamy się, że ich ceny spadną do około 0,19 dol. /W dla standardowych modułów opartych na waflach krzemowych (166 mm średnicy), dotyczy to także większych formatów, których nie obejmą taryfy handlowe – wyjaśnia Bloomberg.

Źródło: PV Magazine

Redakcja GLOBEnergia