Mocarstwo pojedynczego stanu ..czyli krótka historia jak jeden stan może zablokować budowę linii energetycznych biegnących przez cały kraj. 

 
W USA energetyka wiatrowa jest ważnym źródłem produkcji energii elektrycznej. Departament sprawujący pieczę nad Narodowym Planem Rozwoju Energetyki Wiatrowej zakłada, że do 2030 roku sektor ten pokryje 20% zapotrzebowania energetycznego w kraju. Jednakże, istnieje pewna przeszkoda jeszcze kilka lat wcześniej bagatelizowana, teraz stanowiąca poważny problem – jest nią geografia.
 
Miasta wysoko rozwinięte wymagające najwięcej energii elektrycznej są w znacznym oddaleniu od Wielkich Równin, gdzie panują idealne warunki do stawiania elektrowni wiatrowych. Nie istnieje odpowiednia infrastruktura przesyłowa gotowa sprostać temu wyzwaniu.
 
Zauważywszy problem powstało kilka firm mających na celu budowę dalekosiężnych sieci przesyłowych wysokiego napięcia, które miały być najpotężniejszymi elementami infrastruktury sieciowej w kraju. Jedną z tych firm jest Clean Line Energy Partners utworzona w 2009 roku, założeniem której była budowa sieci przesyłowych łączących Wielkie Równiny z środkowym Zachodem, południowym Wschodem oraz Zachodnim Wybrzeżem. Projekty tej oraz innych firm zostały szybko zablokowane przez legislatorów stanowych oraz podmioty usług publicznych.
 
Projekt firmy Clean Line pod nazwą „Grain Belt Express” zakładał stworzenie linii przesyłających energię wytworzoną przez turbiny wiatrowe z Kansas do Illnois oraz Indiany. Inicjatywa została zablokowana przez Urząd Stanu Missouri z powodu rzekomych skarg i obiekcji właścicieli terenów, przez które linie miały przebiegać. Przeciwnicy projektu posunęli się do stworzenia strony internetowej zachęcającej ludność do sprzeciwu, stawiania znaków oraz sprzedaży tematycznych t- shirtów. Pozostałe trzy stany już wcześniej wydały zgodę na budowę.
 
Widzimy pojedyncze stany blokujące budowę dużych międzystanowych sieci przesyłowych. Na chwilę obecną, w zasadzie każdy stan może wstrzymać ten proces.”- skomentował sytuację Michael Goggin, Starszy Dyrektor Badań w Amerykańskim Związku Energetyki Wiatrowej.
 
Istnieje jednak nadzieja, że plany zostaną mimo wszystko zrealizowane dzięki istnieniu Aktu Energetycznego powstałego w 2005. Pod koniec marca Departament Energii zapowiedział, iż w razie konieczności użyje swego autorytetu odwołując się do dokumentu w celu zyskania praw do wdrożenia projektu Clean Line „Plains and Eastern Project” umożliwiającego przesył energii z farmy wiatrowej w Oklahomie do Tennessee. Byłaby to największa linia przesyłowa pod względem przesyłanego napięcia oraz poniesionych kosztów. Rozpoczęcie budowy zaplanowane jest na 2017 rok.
 
Źródło: technologyreview.com