Jerzy Stuhr o potrzebie ekologicznych systemów grzewczych – WYWIAD

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Ośrodek Psychoonkologii Unicorn w Krakowie pomaga chorym nie tylko psychologicznie, ale wspiera również dobrym rozpoznaniem onkologicznym w oswojeniu się z chorobą.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń grzewczych ośrodek przyczynia się również do ograniczania niskiej emisji w Krakowie. Inwestując w ekologiczne źródła ciepła ośrodek Unicorn likwiduje przyczynę chorób.

Smog w Krakowie to zjawisko, z którym walczy się od wielu lat. Nadal jednak normy dopuszczalnych stężeń substancji w krakowskim powietrzu są kilkukrotnie przekraczane. Zanieczyszczenia są efektem korzystania z palenisk węglowych. W powietrzu znajdują się nie tylko pyły, ale też substancje rakotwórcze: WWA, Benzo(a)pireny, dioksyny. Ekologicznym źródłem ciepła są gazowe kotły kondensacyjne, pompy ciepła, ewentualnie kotły na biomasę.

W ośrodku Unicorn, dwa stare kotły atmosferyczne zastąpiono dwoma ultranowoczesnymi kotłami kondensacyjnymi firmy Viessmann, model Vitodens 200-W z palnikami MatriX ze stali nierdzewnej z sondą Lambda ProControl, które zapewniają optymalne warunki spalania gazu. Gwarantują one redukcję emisji substancji do atmosfery o ok. 30%. Wszystkie nowoczesne rozwiązania gwarantują ok. 30-40% oszczędności dla omawianego obiektu.