Moduł fotowoltaiczny z mikrofalownikiem – czy ten sposób na opusty zadziałał?

Od początku kwietnia 2022 roku obowiązuje nowy system rozliczania energii wyprodukowanej przez prosumentów w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Net-billing - bo o nim tu mowa, będzie wdrażany w kilku etapach. Inwestorzy, którzy chcieli zagwarantować sobie rozliczanie w systemie opustów przez 15 lat, musieli zdążyć zgłosić instalację do operatora sieci dystrybucyjnej przed 31.03.2022 r. Nie wszyscy mieli jednak możliwości finansowe, by zrealizować inwestycję w fotowoltaikę w tym terminie i… wykazywali się pomysłowością zgłaszając do OSD wyjątkowo małe instalacje, np. oparte o jeden moduł fotowoltaiczny z mikrofalownikiem. Jak traktowali to Operatorzy? Na pytania Redakcji odpowiada Enea.

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia

Każda nowość na rynku wiąże się z niepewnością. Tak stało się również w przypadku fotowoltaiki. Niektórzy inwestorzy obawiali się nowego systemu rozliczeń tak bardzo, że aby zagwarantować sobie rozliczanie w dotychczasowym systemie opustów, byli w stanie realizować ciekawe pomysły. Przykładowo, ci inwestorzy, którzy wiedzieli, że nie zdążą we wskazanym terminie, a podjęli się już inwestycji, zgłaszali do OSD instalację, która nie została jeszcze wykonana. 

Odkąd Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło, że rozbudowa mikroinstalacji fotowoltaicznej nie będzie wiązała się ze zmianą systemu rozliczeń, ci inwestorzy, którzy nie mieli wystarczających środków na inwestycję w danym momencie, decydowali się na zgłoszenie do OSD mikroinstalacji opartej o jeden moduł fotowoltaiczny z mikrofalownikiem w celu późniejszej rozbudowy mikroinstalacji. O ile pierwszy pomysł jest niezgodny z prawem, o tyle ten drugi już niekoniecznie, gdyż nie ma wskazanej minimalnej mocy instalacji.

Minimalna moc instalacji - jednak istnieje?

Od jednego z naszych czytelników otrzymaliśmy informację, że mimo braku określonej minimalnej mocy instalacji, którą można przyłączyć do sieci, otrzymał on odmowę zgłoszenia. W ramach uzasadnienia dowiedział się, że do sieci możliwe jest podłączenie jedynie modułów wytwarzania energii zgodnych z kodeksem sieciowym NC RfG. W przypadku mikroinstalacji moduł wytwarzania energii musi zaliczać się do grupy „A”, dla której moc mikroinstalacji wynosi od 0,8kW do 50 kW. Czy takie uzasadnienie jest prawidłowe?

Postanowiliśmy zapytać Operatorów, czy zaobserwowali próby zgłaszania przez prosumentów mikroinstalacji o bardzo małych mocach i jak traktowali takie zgłoszenia. Odpowiedziała nam Enea.

Moduł z mikrofalownikiem a zgłoszenie w systemie opustów - jak traktowała je Enea?

Rzecznik Prasowy Enei - Mateusz Gościniak w odpowiedzi dla Redakcji Globenergia potwierdził, że do spółki wpłynęły, głównie w marcu, zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznych o bardzo małych mocach, poniżej 1 kW. Jak traktowała je Enea?

Ponieważ przepisy definiują jedynie maksymalną moc mikroinstalacji (50 kW), nie ma podstaw, by odrzucać takie zgłoszenia. - potwierdził Mateusz Gościniak - Rzecznik Prasowy Enei

Tak jak wcześniej wspomniano, Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło, że rozbudowa mikroinstalacji fotowoltaicznej nie będzie wiązała się ze zmianą systemu rozliczeń. Zapytaliśmy jednak Enei, jak Operator będzie traktował rozbudowę tego typu instalacji.

Jeśli w przyszłości nastąpi zwiększenie mocy takiej mikroinstalacji to odbędzie się to w trybie aktualizacji danych i nie będzie miało wpływu na model rozliczeń za energię elektryczną zarówno pobraną z sieci, jak i do niej wprowadzoną – prosument pozostanie w systemie opustów. - potwierdził Mateusz Gościniak - Rzecznik Prasowy Enei

Prosument w pogoni za systemem opustów a nowy Mój Prąd

Pogoń za pozostaniem w systemie opustów pokrzyżowana została zasadami nowego programu Mój Prąd 4.0. Inwestorzy, którzy będą chcieli skorzystać z dotacji, muszą rozliczać się na zasadach net-billingu. Co więcej, program nie obejmuje (a także nie obejmował w przeszłości) rozbudowy instalacji fotowoltaicznej o kolejne moduły fotowoltaiczne. Dodatkowo, aby otrzymać dofinansowanie do mikroinstalacji jej moc musi wynosić co najmniej 2 kWp. 

Warto dodać, że możliwość skorzystania z dotacji oraz ulgi termomodernizacyjnej może skrócić czas zwrotu z inwestycji. Według ekspertyz przeprowadzonych przez ministerstwo klimatu i środowiska, nawet bez magazynu energii i systemu zarządzania energią, które również będzie promował program, w nowym systemie net-billingu instalacja fotowoltaiczna zwróci się w ciągu maksymalnie 7,5 roku.

Zobacz również