Moduły PV w obrazie termowizyjnym

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Fotowoltaika

Pomiarami, które należy wykonać, są: pomiar rezystancji izolacji okablowania, pomiar pętli zwarcia obwodów prądu przemiennego, test funkcjonalny pracy całej instalacji.
Można wykonać pomiary pojedynczego modułu, jednak po wykonaniu montażu jest to problematyczne. Łatwa i szybka metoda eliminacji usterek każdego modułu z osobna to badanie kamerą termowizyjną.

Moduły w obrazie termowizyjnym

Moduły fotowoltaiczne, a właściwie ogniwa, z których są zbudowane, w trakcie normalnej pracy podwyższają swoją temperaturę równomiernie na całej powierzchni modułu. Gdy któreś z ogniw jest uszkodzone, dochodzi do podwyższenia jego temperatury, co przedstawia się na obrazie termowizyjnym jako gorący obszar.

Należy także pamiętać, że zjawisko podwyższenia temperatury zachodzi również w przypadku zacienienia lub zabrudzenia danego ogniwa. Duży nacisk na środek modułu lub uderzenie może spowodować wewnętrzne uszkodzenie ogniw, które nie będzie widoczne gołym okiem, a wpłynie znacząco na pracę całej instalacji. W miejscu, w którym występuje uszkodzenie ogniwa, dochodzi do wzrostu temperatury, co może w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do samozapłonu danego modułu.

Jak powinno wyglądać badanie termowizyjne?

W trakcie wykonania badania należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Przede wszystkim instalacja fotowoltaiczna w trakcie badań musi pracować w odpowiednich warunkach. Do zapewnienia odpowiedniego kontrastu termicznego podczas badania, pomierzone natężenie promieniowania słonecznego docierającego prostopadle do powierzchni modułów musi wynosić (zgodnie z normami) min. 400 W/m2 . Im większe będzie natężenie, tym lepszy efekt badania. Warunki pogodowe powinny być stabilne.

Kamerę należy starać się skierować pod odpowiednim kątem (5–60o ) do badanej powierzchni, zwracając uwagę, żeby nie doszło do odbicia kamery, operatora lub innych przedmiotów na powierzchni modułów fotowoltaicznych. Dużą zaletą takich pomiarów jest możliwość obserwacji długodystansowej przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej umieszczonej na dronie.

Zalety badania termowizyjnego

Wykorzystanie termowizji do kontroli pracy instalacji fotowoltaicznej daje duże możliwości. Za pomocą kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie nie tylko wyeliminować wady modułów, ale także sprawdzić konektory, puszki połączeniowe, diody blokujące, falowniki oraz zabezpieczenia instalacji elektrycznej.

Szybkie wykrycie usterki jeszcze przed oddaniem instalacji do użytkowania może uchronić inwestora przed zmniejszeniem uzysków całej instalacji podczas jej pracy. Pozostawienie instalacji z uszkodzonym modułem może zmniejszyć uzyski energii z instalacji nawet o 30% oraz skrócić jej żywotność. Dlatego warto rozważyć wykonanie pomiarów termowizyjnych instalacji fotowoltaicznej, aby mieć pewność, że instalacja została wykonana prawidłowo, a wszystkie komponenty są w pełni sprawne i bezpieczne.

Opracowanie: SOLGEN Sp. z o.o.


Cały artykuł "Pomiary instalacji fotowoltaicznej" w GLOBEnergia 1/2018.


Zobacz również