W tradycyjnych systemach PV (takich, które wykorzystują centralne bądź stringowe inwertery), zacienienie nawet części jednego z paneli skutkuje znacznym spadkiem wydajności produkcji. Zacienienie części modułu lub nawet jednego ogniwa w obrębie panelu blokuje przepływ prądu przez pozostałą część modułu, a to przekłada się na spadek prądu generowanego przez cały ciąg paneli. Często określa się to mianem problemu „najsłabszego ogniwa”.

Ułożenie ogniw oraz paneli PV w szeregu i wykorzystanie diod bocznikujących jest bardzo opłacalnym rozwiązaniem w instalacjach PV. Niemniej, połączenie w szeregu ma jedną zasadniczą wadę: prąd przepływający przez wszystkie elementy w serii musi być taki sam, zatem w całym ciągu paneli następuje spadek wydajności do poziomu „najsłabszego ogniwa”. W celu obejścia tego ograniczenia producenci paneli stosują diody bocznikowe, tak że zacieniony element zostaje wyłączony z łańcucha, co zapobiega redukcji mocy całego układu.

Innowacyjne optymalizatory zastosowane w modułach JinkoSolar MX zastępują diodę bocznikową, zapewniając niezawodność modułu oraz funkcję optymalizacji przepływu prądu przez każde z ogniw modułu. W nowatorskiej technologii wykorzystuje się pojedyncze układy scalone. Proces instalacji jest taki sam, jak w przypadku tradycyjnego modułu, jako że nie zachodzi potrzeba montażu dodatkowego sprzętu.

Poprzez zastąpienie poszczególnych diod urządzeniem do śledzenia maksymalnego punktu mocy (MPPT), reakcja na zasadzie „on-off” na niejednorodność wydajności zostaje wyeliminowana. Każdy poszczególny ciąg ogniw generuje maksimum mocy bez ingerencji w zdolność produkcyjną innych ciągów ogniw. Ten zwiększony stopień elastyczności skutkuje wzrostem produkcji energii, eliminując straty wydajności, związane z miejscowym zacienieniem.

Wafle krzemowe po procesie teksturowania

Wafle krzemowe po procesie teksturowania, źródło: JinkoSolar

Moduł JinkoSolar MX pozostawia swobodę ustawień funkcji instalatorom, którzy mogą odpowiednio dopasowywać do siebie ułożenie paneli oraz parametry pracy modułów, a nawet stosować szeregi o różnych długościach, nie wpływając na uzyski energetyczne. Każdy pojedynczy optymalizator bezbłędnie i przejrzyście określa odpowiednie warunki pracy potrzebne do dostarczenia maksymalnej mocy z każdego ciągu ogniw, zaś każdy inwerter determinuje tzw. „czuły punkt” operacyjny w szeregu w celu maksymalizacji wydajności.

Rozwiązania zastosowane w tradycyjnych optymalizatorach pierwszej generacji mogą przyczynić się do powstania tzw. „hot spots”, czyli mikro uszkodzeń paneli wskutek wykorzystania diod bocznikowych. Poprzez usunięcie tych diod, „hot spots” zostają wyeliminowane, a długoterminowa degradacja zarówno na poziomie systemu, jak i modułu podlega redukcji.

Innowacyjna technologia optymalizacji zapewnia znaczne zmniejszenie efektu zacienienia, zwiększa długotrwałą wydajność modułu oraz elastyczność w projektowaniu systemu.

Bardziej szczegółowa optymalizacja zapewnia większy uzysk energetyczny niż w przypadku konwencjonalnych modułów i optymalizatorów pierwszej generacji. Gwarantuje także większą gęstość mocy, przez co sprawdza się w systemach zarówno przydomowych, jak i w systemach  na skalę przemysłową – informuje Daniel Kogoy – menadżer ds. rozwoju JinkoSolar Australia.

Opracowanie:

Julita Zapilaj

Na podstawie:

Jinko Solar logo