Aktualności Aktualności

Mój Elektryk. Będą dotacje do samochodów oraz wyższe dofinansowanie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Przedstawiciele NFOŚiGW informowali w kwietniu, że niebawem zostanie uruchomiony program dotacji do samochodów elektrycznych oraz wsparcie dla infrastruktury ładowania. Preferowane będą stacje szybkiego ładowania oraz stacje rozwijane poza dużymi miastami. W planie jest także pomoc dla ogólnodostępnych stacji ładowania, ale zlokalizowanych na terenie np. wspólnot mieszkaniowych. O zorganizowaniu programu dopłat do samochodów elektrycznych w Polsce informowało także Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Dotychczas nie znaliśmy ogólnych założeń programu. Wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik ds. OZE Ireneusz Zyska poinformował 22 czerwca w odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Krystyny Skowrońskiej, że w 2021 roku zostanie uruchomiony program Mój Elektryk.

Mój Elektryk

NFOŚiGW obecnie przygotowuje program priorytetowy Mój Elektryk, w którym przewidywana jest możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie/leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, M2, M3, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e. Pojazdy muszą wykorzystywać do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych - informuje Zyska.

Dofinansowanie zakupu samochodów będzie udzielane przez Narodowy Fundusz w formie dotacji, a w przypadku leasingu w formie dotacji ze środków udostępnionych bankom z przeznaczeniem na dopłatę do opłat ustalanych w umowach leasingu.

Beneficjenci

Program będzie skierowany do szerokiej grupy beneficjentów tj. osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, instytutów badawczych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, rolników indywidualnych, kościołów i innych związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2021-2026.

Dla osób fizycznych zniesione zostały limity kilometrów. Wyższe dofinansowanie przewidziane jest dla osób fizycznych będących posiadaczami Karty Dużej Rodziny. W przypadku pozostałych beneficjentów deklaracja przejechania określonej w programie liczby kilometrów spowoduje przyznanie wyższej kwoty dofinansowania.

Ogłoszenie programu nastąpi po uzyskaniu od Komisji Europejskiej potwierdzenia zgodności z unijnymi zasadami pomocy publicznej.

Przewidywany nabór dla banków

Zyska ponadto informuje, że planowane jest uruchomienie naboru dla osób fizycznych, a także, biorąc pod uwagę powszechnie stosowany sposób korzystania z nowych pojazdów na podstawie umowy leasingu, nabór dla banków na udzielenie leasingobiorcom dofinansowania w formie dopłat do opłat ustalonych w umowie leasingu. Z bankami zostaną zawarte umowy na udostępnienie środków na wypłatę dotacji do opłat ustalonych w umowach leasingu.

Budżet programu

Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację, planowany budżet programu Mój Elektryk wynosi 500 mln zł, z czego co najmniej 50 proc. zostanie przekazana w ramach udostępnienia środków do banków w celu udzielania dotacji.

Po polskich drogach jeździ ponad 25 tys. samochodów elektrycznych

Pod koniec maja 2021 roku po polskich drogach jeździło 25 407 elektrycznych samochodów osobowych. Pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) odpowiadały za 49 proc. (12 432 szt.) tej części parku pojazdów, a pozostałą część (51 proc.) stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles), co odpowiada 2 975 szt. Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 966 szt. W dalszym ciągu rośnie także  flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec maja składała się z 10 105 szt.

W Polsce rozwija się również infrastruktura ładowania, kluczowa w rozwoju elektromobilności. Pod koniec maja w Polsce funkcjonowało 1 495 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (2 897 punktów). 33 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67 proc. – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Eksperci zauważają, że w Polsce stopniowo przybywa nowych samochodów elektrycznych, jednak ich ceny oraz niedostatecznie rozwinięta infrastruktura ładowania nie zachęca do inwestowania w zeroemisyjny samochód. Ponadto brak deklaracji dotyczących planów wsparcia hamuje nastroje zakupowe zarówno klientów indywidualnych jak też firmowych. Obecnie właściciele samochodów elektrycznych korzystają z przywilejów tj. możliwości jazdy po wyznaczonych buspasach oraz bezpłatnego parkowania w strefach płatnego parkowania wyznaczonych na drogach publicznych. Wiceminister wskazał, że na dzień odpowiedzi na interpelację nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowych przywilejów dla użytkowników samochodów elektrycznych.

Źródło: Sejm