Mój Elektryk – kolejna firma leasingowa zainteresowana współpracą

Bank Ochrony Środowiska poinformował, że zawarł kolejną umowę współpracy z firmą leasingową w ramach realizacji programu Mój Elektryk.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

samochód elektryczny

Jak czytamy w komunikacie, w poniedziałek 13 grudnia 2021 roku Bank Ochrony Środowiska sygnował kolejną umowę z firmą leasingową w ramach realizacji programu Mój Elektryk. Klienci firmy PSA Finance Polska Sp. z o.o. już wkrótce będą mogli uzyskać dotacje do leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

Przypomnijmy, że BOŚ udziela firmom i instytucjom dopłaty do kosztów leasingu fabrycznie nowych pojazdów osobowych i dostawczych. Działania są realizowane w ramach ścieżki leasingowej Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Mój Elektryk, które mają przyspieszyć proces transformacji transportu w kierunku zeroemisyjnym.

To kolejna firma, z którą w ramach umowy zawartej 8 września 2021 roku z NFOŚiGW, BOŚ nawiązał współpracę przy wdrażaniu programu. Nabór leasingodawców prowadzony jest w trybie ciągłym – zainteresowane firmy mogą dołączyć do programu w dowolnym momencie.

- To znak, że rynek motoryzacyjny jest świadomy potrzeby zmiany i odpowiada na to wyzwanie. PSA Finance Polska dołączyła do firm, które pomagają propagować elektromobilność, a tym samym wspierających zieloną zmianę. W grudniu BOŚ planuje podpisanie kolejnych umów współpracy z firmami leasingowymi — komentuje Robert Kasprzak, wiceprezes zarządu BOŚ.

BOŚ udziela dopłat do leasingu

Zgodnie z zasadami programu Mój Elektryk, BOŚ udziela dopłat do leasingu zeroemisyjnych pojazdów osobowych (samochody do przewozu max. 8 osób) oraz pojazdów dostawczych z masą do 3,5 t. Wysokość dopłaty do leasingu jest uzależniona od kategorii leasingobiorcy i typu pojazdu. Z programu mogą korzystać m.in. przedsiębiorcy, osoby fizyczne, rolnicy indywidualni, samorządy, fundacje czy kościoły.

W programie Mój Elektryk  formalności są maksymalnie uproszczone. Obowiązuje zasada „jednego okienka”, tzn. wniosek o dotację i leasing załatwia się w firmie leasingowej, która podpisała umowę z BOŚ. Z dopłat do leasingu mogą skorzystać m.in.: przedsiębiorcy, osoby fizyczne, spółdzielnie i rolnicy indywidualni, jednostki sektora finansów publicznych, stowarzyszenia i fundacje oraz kościoły oraz inne związki wyznaniowe.

W programie Mój Elektryk od 12 lipca br. w NFOŚiGW trwa nabór wniosków od osób fizycznych chcących otrzymać dotację do zakupionego osobowego samochodu elektrycznego. Nabór potrwa do 31 września 2025 r. Kwota dopłaty sięga w tym naborze 18 750 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych (posiadaczy Karty Dużej Rodziny, dalej KDR) – nawet 27 000 zł.

Cena auta nie może przekraczać 225 000 zł, przy czym limit cenowy nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Samochody elektryczne i wodorowe z państwowymi dopłatami mogą teraz kupować również przedsiębiorcy i instytucje publiczne. Tym samym w listopadzie został uruchomiony trzeci i ostatni komponent projektu po włączeniu do programu banków i firm leasingowych zainteresowanych dystrybucją dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

- Według danych z 22 listopada br., w generatorze wniosków w NFOŚiGW było 1226 wniosków na łączną kwotę 26 130 000 zł, w tym od posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) – 290 wniosków na kwotę 7 830 000 zł – informował NFOŚiGW.

Źródło: NFOŚiGW/BOŚ