Mój Elektryk: W ramach ścieżki leasingowej wpłynęło ponad 4 tys. wniosków

Uruchomiony w ubiegłym roku program „Mój elektryk” to flagowy program dotacyjny wspierających rozwój elektromobilności w Polsce. Już ponad 4100 wniosków o dopłaty do samochodów elektrycznych wpłynęło do Banku Ochrony Środowiska w ramach ścieżki leasingowej. Większość z nich została rozpatrzona pozytywnie.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Ministerstwo klimatu i środowiska potwierdza, że program Mój Elektryk cieszy się dużym zainteresowaniem. Jego wprowadzenie został przyjęte z entuzjazmem przez rynek i Polaków.

Mój Elektryk - dofinansowanie do samochodów elektrycznych

3100 wniosków złożonych do tej pory w ramach ścieżki leasingowej zostało rozpatrzonych pozytywnie przez NFOŚiGW. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 98 mln zł. W pierwszym roku funkcjonowania ścieżki leasingowej największym zainteresowaniem cieszyły się samochody osobowe. 2600 z dotychczas zaakceptowanych wniosków dotyczyło właśnie tego rodzaju pojazdów, a łączna wartość przyznanych dopłat wyniosła 79,5 mln zł.

W przypadku pojazdów dostawczych, zaakceptowanych zostało już 480 wniosków na łączną kwotę 27 mln zł. Ponadto, klienci firm leasingowych uzyskali dofinansowanie leasingu 70 pojazdów dwu- i trójkołowych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

NFOŚiGW przewiduje zwiększenie puli środków dla beneficjentów.

Kwota, którą BOŚ otrzymał do dyspozycji przy inauguracji programu, wynosiła 20 mln zł, a obecnie jest to już 200 mln zł. Dopłaty do leasingu pojazdów elektrycznych cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem i jestem przekonany, że kolejne miesiące przyniosą jeszcze lepsze rezultaty, a pula środków zostanie dodatkowo zwiększona przez NFOŚiGW.

Wojciech Hann - prezes BOŚ

Zdaniem Ireneusza Zyski, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz pełnomocnika rządu ds. OZE, absorpcja środków stoi na wysokim poziomie.

Jestem przekonany, że kolejny rok przyniesie jeszcze lepsze rezultaty. Gratuluję NFOŚiGW, BOŚ oraz wszystkim zaangażowanym firmom leasingowym, bo swoimi działaniami pokazują, że współpraca sektora publicznego z prywatnym może być efektywna i przynosić wiele korzyści.

Ireneusz Zyska - sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Według danych IBRM Samar, na koniec I połowy 2022 roku skumulowana liczba rejestracji samochodów z napędem elektrycznym w Polsce wynosiła 51 844 szt. osobowych i dostawczych BEV oraz PHEV. W ciągu zaledwie pół roku flota takich pojazdów powiększyła się o ok. jedną trzecią, a od 2020 roku – prawie trzykrotnie.

Zgodnie z szacunkami Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), do 14,5 proc. wzrośnie w ciągu trzech lat udział pojazdów całkowicie elektrycznych (BEV) w sprzedaży nowych, osobowych samochodów na polskim rynku. W 2025 roku roczna sprzedaż samochodów zeroemisyjnych w Polsce przekroczy poziom 100 tys. szt.

Źródło: gov.pl, PSPA

Zobacz również