Dynamiczny rozwój fotowoltaiki w 2020 r. (pomimo pandemii COVID-19) oraz długie oczekiwanie na szczegóły dotyczące trzeciej edycji programu Mój Prąd spowodowało, że pojawiło się wiele pytań na temat rozwoju sektora w 2021 r. Firmy instalacyjne informowały redakcję GLOBEnergia.pl, że dostrzegany jest spadek zainteresowania mikroinstalacjami fotowoltaicznymi od grudnia 2020 r. Wynikało to m.in z zakończenia drugiej edycji Mój Prąd. W marcu NFOŚiGW poinformował, że trzecia edycja rozpocznie się w połowie roku. – Wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby, przedział mocy 2-10 kW, inwestycje podłączone do sieci OSD, koszty kwalifikowane od dnia 1 lutego 2020 r. oraz poziom dofinansowania zależny od zakresu rzeczowego inwestycji – to zasady, które będą obowiązywały w trzeciej odsłonie programu Mój Prąd – zapowiedział wiceprezes Narodowego Funduszu Paweł Mirowski. Czy na obecnym poziomie prac wiadomo coś więcej? Pytamy NFOŚiGW

Trzecia edycja potrwa do 22 grudnia 2021 roku

Narodowy Funduszu informuje naszą redakcję, że uruchomienie trzeciej edycji programu Mój Prąd w dalszym ciągu planowane jest na 1 lipca 2021 r. Nabór będzie trwał do 22 grudnia 2021 r. z możliwością przedłużenia lub do wyczerpania alokacji środków. Zaznacza jednak, że uruchomienie środków REACT EU dla programu priorytetowego Mój Prąd 3.0 uzależnione jest od harmonogramu uzgodnień Krajowego Programu Odbudowy na forum krajowymi jak i UE.

– Oficjalne zatwierdzenie planowanego budżetu Programu może odbyć się po ostatecznym zatwierdzeniu KPO przez Parlament RP (w tym instrumentu REACT-EU), a następnie zatwierdzeniu KPO przez KE, która przedłoży Radzie Europejskiej wniosek o decyzję wykonawczą – informuje NFOŚiGW.

Dofinansowanie dla czterech technologii

W kolejnej edycji programu część warunków zostanie niezmieniona. NFOŚiGW wylicza, że dotowane będą mikroinstalacje fotowoltaiczne podłączone do sieci OSD wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby prosumenta, w przedziale mocy 2-10 kW. Dodatkowymi proponowanymi komponentami, zwiększającymi efekt autokonsumpcji wyprodukowanej energii, będą dofinansowania do ładowarek do samochodów elektrycznych, magazynów ciepła/chłodu oraz inteligentnych systemów zarządzania energią w budynku.

Wysokość dotacji będzie zależna od zakresu rzeczowego inwestycji

Czy dofinansowanie zostanie utrzymane na podobnym poziomie, co w drugiej edycji? Narodowy Fundusz wskazuje, że źródłem finansowania nowej edycji programu Mój Prąd będzie instrument, o którym mówi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU).

– Na tym etapie wiadomo, że wysokość dotacji będzie zależna od zakresu rzeczowego inwestycji, a obecnie trwa jeszcze dyskusja o wysokości dofinansowania do poszczególnych komponentów – wyjaśnia NFOŚIGW.

Ponad pół miliona prosumentów

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie segment mikroinstalacji fotowoltaicznych. Kwotę alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano na poziomie do 1,1 mld  zł. Dotychczas wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł.

Program przełożył się na popularność inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Najwięcej prosumentów w Polsce stanowią właściciele instalacji PV, a ich liczba przekroczyła 507 972 w marcu 2021 roku.  Łączna moc zainstalowana w instalacjach wyniosła 3293,8 MW. W tym samym miesiącu wyprodukowali i wprowadzili do sieci 153 335,9 MWh energii, natomiast od początku 2021 r. łącznie 243 570,5 MWh.

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom