Mój Prąd: 1500 ciągle nierozstrzygniętych wniosków z I naboru!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

programy parasolowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wciąż boryka się z niekompletnymi lub nieczytelnymi wnioskami papierowymi z I naboru do Programu Mój Prąd.

Według informacji, które jako Redakcja otrzymaliśmy od NFOŚiGW, wciąż około 1 500 wniosków znajduje się w procesie weryfikacji, a dokładnie w procesie uzupełnień.

Niezwykle często wnioski złożone do Programu w formie papierowej były nieczytelnie wypełnione albo nie zawierały wszystkich niezbędnych załączników. To z kolei spowodowało konieczność żmudnego ich wyjaśniania bądź uzupełniania. Problem szczególnie nasilił się w grudniu - pod koniec I naboru.

Weryfikacja wniosków - potrzeba dalszych wyjaśnień

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców NFOŚiGW stara się zweryfikować pozytywnie każdy wniosek, który został właściwie uzupełniony. Niestety co drugi uzupełniony wniosek wymaga dalszych wyjaśnień.

Jak podaje Narodowy Fundusz, w związku z obecną sytuacją, w której znajduje się Polska, procedowanie wniosków z I naboru prawdopodobnie będzie trwało do końca I-go półrocza 2020 r. Właśnie dlatego ostateczne statystyki dotyczące I naboru będą znane dopiero wtedy.

Rozpatrzone wnioski - aktualne dane

Mimo że I nabór wniosków został zakończony, ich weryfikacja wciąż trwa.

W I naborze do Programu Mój Prąd do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęło ponad 30 000 wniosków. Według stanu na 17 kwietnia 2020 roku, 879 zostało rozpatrzonych negatywnie, ale to nie jest ostateczna liczba odrzuconych, ponieważ jeszcze ok. 1 500 wniosków jest w uzupełnieniu.

Powody odrzucenia wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska odrzucał wnioski z kilku powodów:

  • płatność bądź zakończenia instalacji odbyły się przed 23.07.2019
  • z uwagi na składanie wniosków opiewających na rozbudowę istniejących instalacji (program finansuje jedynie nowo powstające instalacje)
  • złożenie wniosku o dofinansowanie tej samej instalacji fotowoltaicznej więcej niż jeden raz

Według stanu na 17 kwietnia 2020 roku wypłacono 27 363 dotacji na kwotę 135.713.538,10 zł, co przekłada się na 4960 zł dofinansowania na instalację. Na wypłatę wciąż oczekuje ok. 446 dotacji, których wnioskodawcy znajdują się na zatwierdzonych listach, na kwotę 2.187.696,77 zł. Wciąż pozostało około 1500 wniosków koniecznych do rozpatrzenia.

Liczba wniosków w II naborze

Według danych opublikowanych na twitterze przez Piotra Woźnego - prezesa NFOŚiGW, od 13 stycznia do 30 marca 2020 roku, Polacy złożyli w sumie 25 074 wniosków o łącznej mocy ponad 130 MW. 7 484 wniosków wpłynęło w formie elektronicznej a 17 590 w formie papierowej, w tym 1737 za pośrednictwem firm instalacyjnych. Oznacza to, że do 30 marca 2020 roku, 30% wniosków zostało złożonych drogą elektroniczną.

Źródło: twitter

Od 31 marca tylko elektroniczne wnioski!

Od 31 marca 2020 roku wnioski w programie Mój Prąd mogą być składane wyłącznie przez kanał elektroniczny gov.pl. Wynika to z faktu, że obsługa tych wniosków nie stwarza większych problemów, co przekłada się wzrost tempa obsługi klientów, a wnioski papierowe poważnie opóźniały obsługę Programu, co jest odczuwalne do tej pory.  Dane pokazują również, że Polacy polubili e-wnioski.

Do wniosków składanych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu, które pozwalają na potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy.

https://globenergia.pl/moj-prad-nie-masz-profilu-zaufanego-tez-mozesz-zlozyc-wniosek-o-dotacje/

Zobacz również