Mój Prąd 2.0: W listopadzie pierwsze wypłaty dla beneficjentów z list rezerwowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że jeszcze w tym miesiącu zostaną zrealizowane pierwsze wypłaty dla wniosków z list rezerwowych w drugiej edycji popularnego w Polsce programu Mój Prąd.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom
prosument opolski

Przypomnijmy, że NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska zatwierdziły stosowne zmiany w programie Priorytetowym Mój Prąd Część 2) Mój Prąd na lata 2019 – 2020. W ramach modyfikacji przewidziano wypłatę dofinansowania do projektów fotowoltaicznych umieszczonych na listach rezerwowych w Mój Prąd 2.0. NFOŚiGW informuje, że w tym celu będzie wysyłał komunikaty informujące o zmianie źródła finansowania zgodnie z art. 401c ust. 5 pkt 3 i art. 400k ust. 1 pkt 3 i 4  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z przepisami wniosek może uzyskać dofinansowanie ze środków zgromadzonych na zobowiązaniu wieloletnim „OZE i efektywność energetyczna”.

15 tys. wniosków w puli

Okazuje się, że na listach rezerwowych Mój Prąd 2.0 znajduje się obecnie 15 tys. wniosków. Ze względu na tak dużą liczbę wypłata dotacji będzie odbywała się sukcesywnie zgodnie z zatwierdzonymi zmianami w regulaminie oraz kolejnością na poszczególnych listach rezerwowych.

NFOŚiGW przewiduje, że wypłaty dla dotychczas zatwierdzonych list rezerwowych rozpoczną się w drugiej połowie listopada i potrwają 4 – 6 tygodni. 

Wielokrotnie informowaliśmy na łamach GLOBenergia.pl, że program Mój Prąd 2.0 spotkał się z ogromnym zainteresowaniem Polaków. Jego budżet był trzykrotnie (!) zwiększany do łącznej kwoty 1,159 mld zł, ale nawet tak wielka pula środków nie pozwoliła na zaspokojenie oczekiwań setek tysięcy osób wnioskujących o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na dachach ich domów. Wnioskodawcy, których wnioski zostały wprawdzie pozytywnie ocenione, ale nie wystarczyło dla nich środków finansowych na dotacje, trafili na listy rezerwowe. Wówczas mówiono, że na listach rezerwowych jest ok. 25 tys. osób z zastrzeżeniem, że ta liczba może się zmienić, gdyż w dalszym ciągu trwało rozpatrywanie wniosków w Mój Prąd 2.0.

Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w drugim naborze programu trafili na listy rezerwowe, otrzymają dofinansowanie w kwocie do 5 tys. zł, gdyż taki właśnie pułap dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów zakładała tamta edycja.

Trwa oczekiwanie na czwartą edycję programu

Za nami już trzy edycje. Obecnie trwa rozpatrywanie wniosków złożonych w naborze Mój Prąd 3.0. W 2022 roku rusza kolejna edycja, z rozszerzoną opcją dofinansowania instalacji urządzeń zwiększających autokonsumpcję energii. W ramach programu wypłacono już w sumie ponad 231 tys. dotacji.

Zobacz również