802 wnioski dziennie – dynamiczny wrzesień

Na początek najnowsze dane o programie.

Przez pierwszy rok funkcjonowania programu tj. od 30.08.2019 r. do 30.08.2020 r., Polacy złożyli w sumie 131 420 wniosków, co przekłada się na 359 wniosków składanych każdego dnia i 10 951 wniosków składanych każdego miesiąca. Mamy też dane na 20 września i są one bardzo ciekawe. 20 września liczba złożonych w tym miesiącu wniosków przekroczyła 16 000. To oznacza, że Polacy we wrześniu składają około 802 wnioski dziennie.

Łącznie, na stan 20 września złożono 147 464 wnioski z czego na różnym etapie weryfikacji jest 103 000 wniosków. Wypłacono 72 593 dotacji – czyli 49% złożonych wniosków zostało zakończonych pozytywnie.

Na 20 września odrzucono 3400 wniosków, co stanowi 2,3% wszystkich wniosków, które spłynęły do Narodowego Funduszu. Na 20 września w uzupełnieniu jest ponad 12 000 wniosków.

Dlaczego NFOŚiGW odrzuca wnioski?

Za główną przyczynę odrzucenia wniosku przez NFOŚiGW jest rozbieżność nazwisk – na odrzucanych wnioskach wnioskodawcą jest inna osoba niż na zaświadczeniu OSD. Zgodnie z regulaminem programu Wnioskodawcą jest osobą fizyczną wytwarzającą energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

NFOŚiGW wyjaśnia, że jeśli umowa kompleksowa zawarta jest na Wnioskodawcę i osobę wskazaną na zaświadczeniu OSD to należy przesłać pierwszą stronę umowy z zakładem energetycznym. Jeśli umowa jest zawarta tylko na osobę wskazaną w OSD to wniosek należy złożyć ponownie przez właściwego wnioskodawcę lub poprzez Pełnomocnika.

Odrzucone wnioski dotyczyły również niespełnienia regulaminu programu takich jak :

  •  data przyłączenia przed 23.07.2019 r.
  • instalacja poniżej 2 kW lub powyżej 10kW
  • data zapłaty za instalację przed 23.07.2019 r.

Kiedy NFOŚiGW kieruje wnioski do uzupełnienia?

Jeśli do NFOŚiGW trafi wniosek, które nie jest poprawny, wnioskodawca może go poprawić i uzupełnić. Ma na to 30 dni od otrzymania informacji o konieczności uzupełnienia wniosku.
Na 20 września, w uzupełnieniu jest 12 210 wniosków, a najczęstszą przyczyną są nieprawidłowe załączniki lub ich brak.

Przypominamy, że NFOŚiGW wymaga trzech podstawowych załączników tj.:

  1. Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  2. Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  3. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji do sieci oraz nr PPE – taki dokument jest dostarczany po przyłączeniu licznika (tzw. zaświadczenie OSD)

Jak informuje redakcję NFOŚiGW – Wnioskodawcy mają problem z punktem 3), a dokładnie, dołączają umowy z zakładem energetycznym, dokumenty potwierdzające możliwość przyłączenia lub wypisują sami.

Problematyczne jest też dołączenie dowodu zapłaty za instalację. Jak podaje NFOŚiGW, Wnioskodawcom się wydaje, że jeśli na fakturze jest napisane “ZAPŁACONO” to dowód wpłaty nie jest potrzebny. Przesyłają też oświadczenie na którym brak jest daty zapłaty. Dodatkowo, należy zwracać uwagę na to, by kwoty z potwierdzenia przelewu muszą się zgadzać z kwotą na fakturze. Z informacji od firm wykonawczych wiemy, że nierzadko klienci wysyłają np o 3 grosze mniej/więcej, żeby zaokrąglić kwotę.

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia