Mój Prąd 3.0 i plany likwidacji systemu opustów przyspieszyły inwestycje. Co z jakością usług?

W trzecim naborze programu Mój Prąd kwota alokacji w wysokości powyżej 500 mln zł wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Do 28 września br. zostało złożonych blisko 167 tys. wniosków, co oznacza, że niebawem okienka zostaną zamknięte. NFOŚiGW potwierdzał także naszemu portalowi, że nie planuje zwiększenia budżetu programu. Na kolejny nabór, czyli … Czytaj dalej Mój Prąd 3.0 i plany likwidacji systemu opustów przyspieszyły inwestycje. Co z jakością usług?