Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Paweł Mirowski potwierdził, że wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem nowego naboru w programie Mój Prąd – ale po 31.01.2020 r. – będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie. To dobra wiadomość nie tylko dla inwestorów, ale również dla instalatorów!

Warunki programu

W nowej edycji programu Mój Prąd, część warunków nie zostanie zmieniona. Dotowane będą mikroinstalacje fotowoltaiczne podłączone do sieci OSD wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby inwestora, w przedziale mocy 2-10 kW.

Wprowadzone zmiany dotyczą daty ponoszenia kosztów kwalifikowanych. W poprzednich naborach datą graniczną był 23.07.2019 roku. W trzeciej edycji programu, pod uwagę będą brane instalacje, na które koszty kwalifikowane zostały poniesione od dnia 1 lutego 2020 r. To bardzo dobra informacja dla inwestorów, którzy zamontowali instalację pomiędzy naborami i obawiali się, że nie będą mogli skorzystać z dotacji.

Kolejna zmiana będzie dotyczyła poziomu dofinansowania. Będzie on zależny od zakresu rzeczowego inwestycji. Rozpoczęcie nowego naboru planowane jest na 1 lipca bieżącego roku.

Dodatkowe przedsięwzięcia

Od wielu miesięcy proponowanymi rozwiązaniami, które mają rozszerzyć program Mój Prąd, są ładowarki do samochodów elektrycznych, magazyny energii, a nawet pompy ciepła. Wciąż jednak nie wiadomo, które technologie będą dodatkowo promowane w nowym naborze. Jak Narodowy Fundusz podał w informacji prasowej, trwają jeszcze prace koncepcyjne Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW nad poziomem dofinansowania oraz zakresem rzeczowym inwestycji dofinansowywanych w ramach nowej odsłony programu wraz z uwzględnieniem możliwości rozszerzenia dotychczasowego zakresu programu o następujące elementy: punkty ładowania (ładowarki) do samochodów elektrycznych, inteligentne system zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła/chłodu.

Kluczowym celem nowej odsłony programu pozostanie zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ale dodatkowo chcemy położyć nacisk na autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej” – powiedział wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Tak jak to było w poprzednim naborze, dofinansowanie z „Mojego Prądu” trafi do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Te osoby będą mogły skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.

Dobra wiadomość dla branży PV!

Brak informacji o kontynuacji programu Mój Prąd spowodował lekki zastój w branży PV, gdyż inwestorzy obawiali się podjąć decyzję o inwestycji w związku z niepewnością, że otrzymają dotację. Właśnie dlatego informacja o kontynuacji mojego prądu i możliwość otrzymania dotacji na inwestycje wykonane między naborami, jest bardzo dobrą wiadomością nie tylko dla samych inwestorów, ale dla całej branży fotowoltaicznej!

Wskazanie daty od której nastąpi możliwość kwalifikowania środków w nowym programie było długo oczekiwane przez całą branżę fotowoltaiczną, gdyż jest warunkiem odblokowania wielu prywatnych inwestycji. Z kolei wskazanie przez fundusz daty na początku roku 2020 może sugerować, że nowy program będzie skierowany do szerokiego grona już istniejących instalacji, które na przestrzeni ostatniego roku poniosły nakłady na zwiększenie autokonsumpcji, na którą ma mocno stawiać nowy program. – komentuje Bogdan Szymański – Prezes Stowarzyszenia Branży POLSKA PV

Finansowanie

Jak podaje NFOŚiGW, program „Mój Prąd” będzie finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

Szczegóły dotyczące trzeciej edycji programu „Mój Prąd” wraz z przewidywanym budżetem na jego realizację zostaną podane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już wkrótce. Nabór planowany jest od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków.

Źródło: NFOŚiGW

 

Redakcja GLOBEnergia