Oczekiwany od grudnia 2020 roku Mój Prąd 3.0. od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wystartował 1. lipca 2021 roku. Jego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Główna zasada nowej wersji programu, czyli dofinansowanie dla mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW została niezmieniona. Zmieniły się jednak inne warunki programu, takie jak wysokości dotacji – 3000 zł, pojawił się nowy generator wniosków, a także konieczność umieszczenia tabliczki informacyjnej o uzyskaniu wsparcia z programu. Jednym z zapisów, które pojawiły się w programie, jest również ochrona przed przewymiarowaniem instalacji.

Ochrona przed przewymiarowaniem

Moc instalacji fotowoltaicznej, której właściciel ubiega się o dofinansowanie, powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120 proc. całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez wnioskodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym. W jaki sposób ten zapis będzie weryfikowany? Zapytaliśmy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Weryfikacja będzie się odbywać na podstawie przeprowadzonego podczas kontroli wywiadu z Beneficjentem. – komentuje Rzecznik NFOŚiGW

Z informacji, które udało nam się uzyskać wcześniej wynika, że kontrole będą prowadzone przez NFOŚiGW/ Instytucję Pośredniczącą lub inny wskazany podmiot w terenie, na wybranej losowo próbie Beneficjentów.

Zakończenie programu – czy może zostać przesunięte w czasie?

Zgodnie z zapowiedziami, program Mój Prąd 4.0., który będzie jeszcze bardziej wspierał autokonsumpcję, ma zostać uruchomiony po wejściu w życie nowelizacji ustawy OZE, która zlikwiduje opusty. Data końca opustów została wyznaczona na początek 2022 roku, ale później pojawiły się głosy o możliwości przesunięcia tego terminu. Dodatkowo, aktualnie mamy dość nietypową sytuację, bo równocześnie rozpatrywane są dwa projekty nowelizujące ustawę OZE – jeden, który likwiduje opusty, a drugi modyfikujący ten system. Czy w związku z tym, jest szansa, że data zakończenia naboru w Moim Prądzie 3.0. również zostanie przesunięta na późniejszy termin? Okazuje się, że niekoniecznie.

Termin naboru wniosków w programie Mój Prąd 3.0 został określony i trwa od 1.07.2021 do 22.12.2021 lub do wyczerpania środków. – komentuje Rzecznik NFOŚiGW

Warto przypomnieć, że w Moim Prądzie 3.0. dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 01.02.2020 r.

Redakcja GLOBEnergia