Mój Prąd 4.0. Będzie większe dofinansowanie do fotowoltaiki, ale pod jednym warunkiem


W 2022 roku prosumenci będą mogli skorzystać z dofinansowania w ramach kolejnej edycji popularnego programu Mój Prąd. W czwartym naborze pojawi się możliwość uzyskania dotacji na urządzenia zwiększające autokonsumpcję wyprodukowanej przez fotowoltaikę energii. Beneficjent będzie mógł uzyskać większą dotację do fotowoltaiki, ale pod jednym warunkiem. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Program Mój Prąd był jednym z czynników, który znacznie zdynamizował rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce. Obecnie w Polsce jest już 850 tys. prosumentów (dane na koniec grudnia 2021 roku) i część z nich skorzystała z dotacji oferowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. W pierwszych dwóch edycjach beneficjenci mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł, w trzeciej edycji - do 3 tys. zł. Program został podzielony na dwie części.

  • Części 1) Programu Mój Prąd na lata 2021 – 2023 – tj. w ramach III naboru wniosków - 3 000 zł na jedno przedsięwzięcie 
  • Części 2) Programu na lata 2019-2020 (tj. I i II nabór) - 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie. 

Obniżenie poziomu dotacji ma związek m.in. z taniejącą technologią fotowoltaiczną i mniejszymi kosztami inwestycji w mikroinstalację PV. Na jaki poziom dofinansowania mogą liczyć beneficjenci programu Mój Prąd 4.0? NFOŚiGW nie poinformował jeszcze ostatecznie o poziomie dofinansowania, ale jest pewne, że będzie ono wyższe, jeśli beneficjent dodatkowo zdecyduje się na montaż urządzeń zwiększających autokonsumpcję energii. 

O program Mój Prąd pyta w jednej z interpelacji Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi z 28 lutego 2022 roku wyjaśnia, że w ramach dotychczasowych edycji programu Mój Prąd zostało już wypłaconych ponad 273 tys. dotacji, a kolejne wnioski z trzeciego naboru są na etapie weryfikowania lub uzupełniania przez wnioskodawców. Łączna moc instalacji dofinansowanych w programie (w ramach wszystkich dotychczasowych naborów) obecnie wynosi 1 553 908,950 kW

Czy zostaną zwiększone dotacje do fotowoltaiki w Mój Prąd 4.0?

Posłanka pyta o to, czy planowane jest zwiększenie środków na program Mój Prąd. Ministerstwo tłumaczy, że dofinansowania udzielane w ramach dwóch pierwszych naborów pochodziły ze środków krajowych, natomiast trzeci oraz czwarty nabór finansowany jest ze środków przeznaczonych na wsparcie OZE w I osi priorytetowej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach instrumentu REACT-EU. W ramach tego źródła na program Mój Prąd została przeznaczona kwota w wysokości 190 195 200 euro, tj. ok. 870 mln zł - czytamy w odpowiedzi. 

W Mój Prąd 4.0  planowane jest rozszerzenie oferty o nowe komponenty, takie jak magazyny energii czy inne zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej (np. magazyny ciepła-chłodu). 

- Wnioskodawca, który oprócz mikroinstalacji fotowoltaicznej zamontuje inne urządzenie wskazane w programie priorytetowym Mój Prąd, będzie mógł liczyć na większe dofinansowanie do instalacji PV, niż wnioskodawca, który zdecyduje się na montaż jedynie instancji PV bez infrastruktury towarzyszącej (np. magazynu energii elektrycznej) - wyjaśnia resort.

Na łamach GLOBEnergia.pl informowaliśmy także o to, jakie są planowane terminy kwalifikowalności kosztów w kolejnej edycji programu. Okazuje się, że termin pozostanie niezmieniony względem zakończonej już III edycji Mój Prąd. Szczegóły przeczytasz TUTAJ

Źródło: Sejm

Zobacz również