Mój prąd 4.0 i magazyny energii – znamy wykaz urządzeń!

Tematem minionego tygodnia była kolejna edycja programu Mój Prąd. Czwarta edycja tego programu wspierającego rozwój prosumenckich instalacji fotowoltaicznych będzie różnić się zasadami od trzech pozostałych - inne będą zarówno warunki skorzystania z dotacji, jak i zakres dofinansowanych urządzeń oraz kwoty. Program ma dofinansowywać tylko instalacje rozliczające się w net-billingu - nowym systemie rozliczeń, ale też ma wspierać magazynowanie energii - zarówno w postaci energii elektrycznej jak i energii cieplnej. Jakie urządzenia będą mogły podlegać dotacji? Wyliczamy. 

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia

15 kwietnia rusza kolejna, czwarta edycja programu Mój Prąd, w której maksymalna dotacja na system prosumencki to 20 500 PLN, a z dofinansowania będą mogli skorzystać tylko prosumenci rozliczający się w nowym systemie net-billingu - to najważniejsze informacje dotyczące zbliżającego się naboru, które mamy na dzisiaj. 

Z dotacji będą mogli skorzystać więc zarówno nowi prosumenci, jak i Ci, którzy instalacje już posiadają (data ponoszenia kosztów kwalifikowanych to 1 lutego 2020 roku) i przejdą na net-billing. 

Lista urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania w nowym programie został również rozszerzona o systemy magazynowania energii elektrycznej, cieplnej i systemy inteligentnego zarządzania energią. 

Jak już wspomnieliśmy na początku, łączna, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 500 zł, a wysokość dotacji zależy od stopnia rozbudowania systemu o urządzenia zwiększające zużycie energii w budynku i od tego, czy już wcześniej instalacja w budynku została dofinansowana czy też nie. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ

Pomimo, że na stronie nie ma jeszcze regulaminu nowego programu, zapytaliśmy NFOŚiGW o to, jakie urządzenia poza instalacjami fotowoltaicznymi będzie można częściowo sfinansować z programu. Zapytaliśmy dokładnie o urządzenia do magazynowania energii czy to elektrycznej czy cieplnej. 

Jak udało nam się ustalić, w zakresie magazynowania energii cieplnej dotacji będą podlegać:

  • zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, 
  • zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną,
  • bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
  • bufory ciepła z grzałką elektryczną, 
  • bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, 
  • pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem.

W zakresie magazynowania energii elektrycznej prawdopodobnie w regulaminie pojawi się dolna granica pojemności magazynu energii - na poziomie 2 kWh. Poza instalacjami fotowoltaicznymi i systemami magazynowania energii będzie można otrzymać również częściową refundację środków za systemy zarządzania energią, ale tylko w sytuacji, gdy poza fotowoltaiką w systemie znajduje się również magazyn energii. 

Podczas konferencji prasowej inaugurującej ten program wyjaśniono, że system zarządzania energią w budynku trzeba wykazać na fakturze. Może to być więc oddzielny system lub odpowiednia funkcja falownika odpowiedzialna za zarządzanie energią. 

Obserwujemy i pytamy o program u źródła, by jak najszybciej publikować wszystkie informacje. Z kolejnymi wrócimy możliwie najszybciej.

Zobacz również